Odlomak

Топлотне турбине представљају машине које прво претварају топлотну енергију у кинетичку енергију урећење струје радног флуида, а затим ову у механички рад у облику обртаја ротора, затим се тај процес преко вратила турбине преноси до радне машине. У најчешћем  случају се као радна машина среће генератор, у којем се добијени механички рад претвара у електричну енергију. Осим као генератор, радна машина може бити турбокомпресор. За добијање механичког рада из топлоте, поред парне турбине, мора постојати и извор топлоте и топлотни понор. Као извор топлоте може послужити  топлота добијена из хемијског или нуклеарног извора горива, која се затим предаје радном медијуму ( пара или гас), док се у топлотном понору, топлота која се није могла искористити за добијанје механичког рада, предаје околини, преко хладњака измењивача или цевовода или се у кружном  процесу опет враћа у систем. Све заједно са турбогенератором назива се постројење топлотне турбине.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Komentari