Odlomak

Elektroenergetski sektor (elektroprivreda) bavi se problemima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije. Osnovni zadatak ovog sektora je da odgovarajućim aktivnostima obezbijedi potrošačima zahtijevane isporuke električne energije, uz propisani kvalitet, neophodne nivoe sigurnosti i pouzdanosti isporuke i uz najmanje sopstvene troškove. Dostizanje ovog cilja postiže se preko dva skupa komplementarnih procesa. To su eksploatacija i planiranje EES-a, pri čemu je EES tehničko- ekonomski system.
Eksploatacija EES-a je aktivnost koja ima za cilj da se primjenom tehničko-ekonomskih metoda na najbolji mogući način iskoristi postojeći, već izgrađeni objekti i sistem. Da bi se taj cilj ostvario, neophodno je poznavati energetske i eksploatacione (ekonomske) karakteristike pojedinih elemenata sistema, objekata, odvojenih podsistema i EES-a kao cjeline. Ove karakteristike u sebe uključuju i sva konstrukciona i tehnička rješenja i investicione troškove ugrađene opreme.
Planiranje EES-a je aktivnost koja se odnosi na izradu planova razvoja, projektovanje i izgradnju sistema i njegovih elemenata koji će zadovoljiti neke pretpostavljene buduće potrebe, polazeći od zatečenog (početnog) stanja. Polazi se od postojeće izgrađenosti i prognoza potreba potrošača, na bazi kojih se proučavaju razne moguće varijante lokacija izvora i konfiguracije mreže sa kojima se zadovoljavaju potrebe sistema, uz pretpostavljeni stepen pouzdanosti i sigurnosti i uvažavanje ograničenja koja nameću prirodni resursi, ekologija i finansijski izvori sredstava za realizaciju planova razvoja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese