Odlomak

Mehanika je nauka o zakonima ravnoteže (mirovanja) i kretanja tela. Proučava kretanja i mirovanja materijalnih tela, te uzroke, tj. Sile usled kojih nastaju promene stanja kretanja odnosno mirovanja (ravnoteže).
Podela mehanike

Prema agregatnom stanju materijalnog tela, mehanika se deli na:
– mehaniku čvrstih tela,
– mehaniku tečnih tela ili hidromehaniku i
– mehaniku gasovitih tela ili aeromehaniku.

Mehaniku čvrstih tela delimo na:
– mehaniku krutog tela i
– mehaniku deformabilnog tela.

Mehaniku krutog tela, s obzirom na vrstu proučavanih pojava, možemo podeliti na:
– statiku,
– kinematiku i
– dinamiku.
Statika proučava sile i uslove za njihovu ravnotežu.
Kinematika proučava kretanje tela , ne uzimajući pri tome u obzir uzroke kretanja tj. sile i momente koje deluju na telo i svojstva inercije (masu i momente inercije) tela.
Dinamika proučava zavisnost između uzroka kretanja tela s obzirom na svojstva inercije tela.

Postoji još jedna opšta podela mehanike, a to je:
– opšta mehanika i
– tehnička mehanika

Opšta mehanika proučava osnovne mehaničke zakone i principe, a tehnička mehanika proučava primenu tih opštih zakona i principa na praktične tehničke probleme.
Pojam tela i vrste tela

Pod telom podrazumevamo deo materije ograničen ravnim ili krivim površinama.
U prirodi razlikujemo: čvrsta, tečna i gasovita tela.
Čvrsto telo je svako prirodno ili veštački stvoreno telo koje se pod delovanjem spoljašnjih sila može manje ili više deformisati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese