Odlomak

Пропратне исправе воза су прописани обрасци из којих се могу видети подаци о раду воза, локомотива, возопратног и локомотивског особља, о извршеном путовању воза, о превученом бруту и о извршеном осигурању безбедности и уредности саобраћаја воза. Пропратне исправе воза користе се као основни обрасци, помоћни обрасци и прилози.

Основни образац за евидентирање основних података који се односе на кретање и рад једног воза, јесте путни лист. Помоћни обрасци су: теретница, извештај о саставу и кочењу воза и план рада воза. Ови ибрасци служе за детаљно евидентирање стања, појединих радњи и елемената код једног воза, чији се збирни подаци уносе у путни лист. Помоћни обрасци се прилажу путном листу. Прилози путном листу су писмени налози I (са прилозима А и Б) и II, писмена објава (О), потврда о продуженој манипулацији поште код воза, распоред, маневре, извештај о фреквенцији путника, ручни бележник возовође за ТК-пруге односно за пруге са АПБ-ом, списак предаје и друго. Оби обрасци служе за вођење одређених евиденција чији подаци користе безбедном кретању и правилном раду воза. Садржина и подаци обих образаца се не уносе у путни лист, већ му се прилажу, а постојање налога I и II и писмене објаве се евидентирају у путном листу. За сваки воз мора се водити путни лист одређеног облика. Путни лист води возовођа, а код возова без возовође води га машиновођа и отправник возова.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Komentari