Odlomak

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti u internoj medicini i pedijatriji, koja se bavi izučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatičnih bolesti. Naziv reumatologija potiče iz grčkog jezika, od reči ρευμα — tok, reka, i sufiksa λόγος — nauka. Obuhvataju sva nehirurška oboljenja sistema za kretanje (kosti, zglobovi). Predmet istraživanja reumatologije su infektivne, zapaljenjske, urođene i stečene degenerativne, distrofične i sistemske bolesti, koštanog sistema, zglobova, sinovija tetiva i mišića i sistemske bolesti vezivnog i drugih tkiva. Tu spadaju i ona oboljenja koja nisu strogo vezana za koštano-zglobni sistem, već dominantno zahvataju unutrašnje organe (pluća, bubrezi, srce – SBVT).

Uzrok većine RB je nepoznat – poremećaj imunskog odgovora. Reumatske bolesti su heterogene – po nastanku, toku, prognozi i kliničkom ispoljavanju. Na drugom kraju diferencijalne dijagnoze bolesti u reumatologiji su traumatološko – ortopedske i hirurške bolesti (osteomijelitis, miozitis, infektivni artritis, aseptičeski artritis).

Reumatolog je specijalista u oblasti interne medicine, fokusiran na dijagnozu i lečenje reumatskih bolesti, koje uključuju različite vrste artritisa, sa nehirurškim mogućnostima lečenja. Reumatolozi se takođe mogu specijalizovati za dečju reumatologiju (lečenje dece sa reumatskim bolestima). Reumatolog pre sticanja stručnog zvanja, odnosno diplome mora da prođe obuku za reumatologiju i stekle teoretska i praktična znanja koz 4 godine specijalizacije.

Značaj reumatologije u savremenoj medicini je veliki, dugogodišnja istraživanja koja se vode o reumatičnim bolestima i bolestima mišićno – koštanog sistema (RMD), u kojima se navodi da ove bolesti pogađaju više od četvrtine Evropljana i da su najčešći pojedinačni uzrok telesnog invaliditeta, da su prve među bolestima sa društvenim i ekonomskim posledicama, kao i da bolesnici sa reumatičnim bolestima često imaju ozbiljna ograničenja u samostalnom funkcionisanju, privređivanju i učešću u društvenom životu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • ZDRAVSTVENA NEGA U INTERNOJ MEDICINI Vesna Jovanović
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Etika, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet   Visoka zdravstveno–sanitarna škola strukovnih studija “Visan”, Beograd
  • ,

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese