Odlomak

I. MEĐUNARODNO FINANSIRANJE – pojam,razvoj i značaj
1. Pitanje: Šta podrazumijevamo pod pojmom finansiranje?
– Finansiranje obuhvata poslove pribavljanja novčanih sredstava za zasnivanje, održavanje i proširenje poslovne aktivnosti i poslove plasiranja slobodnih iznosa sredstava.

2. Pitanje: Za koje svrhe mogu biti potrebna finansijska sredstva?
– Finansijska sredstva mogu biti potrebna za kapitalna ulaganja (osnovna sredstva: zemljište, oprema, građevinski objekti i sl.) i tekuće poslovanje (obrtna sredstva: nabavka sirovina i drugih materijala, angažovanje radne snage, održavanje zaliha i sl.)

3. Pitanje: DEFINICIJA MEĐUNARODNOG FINANSIRANJA
– Međunarodno finansiranje u užem smislu obuhvata uvoz i izvoz kapitala i novca i prodaju roba i usluga na kredit, a u širem smislu uključuje i međunarodne jednostrane transfere (poslovi finansiranja kod kojih je prisutan elemenat inostranosti).
4. Pitanje: Koji su kriterijumi za razgraničavanje poslova domaćeg finansiranja i međunarodnog finansiranja?
-2 kriterijuma: prvi, akteri su rezidenti različitih država ili međunarodnih organizacija bez obzira da li se poslovi obavljaju u domaćoj ili stranoj valuti,
i drugi, poslovi koji se obavljaju uz korišćenje strane valute.

5. Pitanje: CILJ FINANSIJSKOG POSLOVANJA
– je da se obezbijedi normalno, neometano funkcionisanje poslovne aktivnosti uz što manje angažovanje finansijskih sredstava, minimiziranje troškova pribavljanja tuđih sredstava i maksimiziranje prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava.

6. Pitanje: Objasniti šta se dešava kad angažujemo više sopstvenih sredstava nego što je potrebno za obavljanje poslovne aktivnosti i šta implicira angažovanje tuđih finansijskih sredstava?
– Veće angažovanje sopstvenih sredstava nego što je to potrebno smanjuje mogućnost ostvarivanja prihoda plasmanom tih sredstava. Na drugoj strani, angažovanje tuđih sredstava implicira dodatne troškove (kamatna stopa i troškovi transakcije). Najvažniji zadatak finansijskog poslovanja je precizno odrediti minimum angažovanja sopstvenih sredstava i minimum troškova angažovanja tuđih sredstava (najjeftiniji izvor), a da pri tome normalno poslovanje nije ni u jednom trenutku ugroženo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 99 stranica
  • Međunarodno finansiranje mr Dejan Mikerević
  • Školska godina: mr Dejan Mikerević
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U MOSTARU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari