Odlomak

1.UVOD

U svom radu ću govoriti o tome, šta je to Međunarodni Monetarni Fond ( u daljem tekstu MMF ) kakva je njegova uloga u svijetu, pogotovo u Bosni u Hercegovini i zbog čega je dovelo do njegovog osnivanja.
Riječ je o jednoj veoma moćnoj, finansijskoj instituciji, pa ću ja pokušati sistematično da predstavim svoj rad, na osnovu kojeg bi se mogla stvoriti jedna jasna slika o tome šta je zapravo MMF.
Bez obzira da li se bavite ekonomijom ili ne, trebalo bi znati šta je to MMF jer to spada u domen opšteg obrazovanja.
U uvodnom dijelu svoga rada cu govoriti o samom nastanku MMF-a kao i o njegovim ciljevima i zadacima. Zatim, biće govora o samom djelovanju MMF-a u svijetu , a malo veću pažnju ću posvetiti odnosima MMF-a i Bosne i Hercegovine.
2.DEFINISANJE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

MMF je sačinjen od 182 zemlje, koje su dobrovoljno učlanjene i tako predstavlja međunarodnu kooperativnu instituciju u kojoj se zajednički dogovaraju kako bi postigli što bolji sistem poslovanja.
Ukoliko dođe do finansijskih poteškoća, kod nekih od zemalja članica, MMF pozajmljuje novac, ali pod uslovom da se taj novac namjenski utroši za eliminisanje tih poteškoća.
Poslije velike ekonomske krize, 30-tih godina prošlog vijeka, došlo je do potrebe za organizacijom kao što je MMF. U vrijeme nastajanja monopola i koncetracije kapitala došlo je do pogoršanja životnog standarda. U nekim državama došlo je skoro do prestanka upotrebe novca, dok su neke zemlje svoju valutu prodavala ispod vrijednosne cijene. Zbog svega toga je došlo do nejasnoće u odnosu između novca i vrijednosti robe, odnosno do kompetititvne devalvacije.
Došlo je do pada međunarodnog poslovanja za 63 %, dok su vrijednosti dobara pale za 48% na svjetskom tržištu. Povodom toga, u tom periodu došlo je do međunarodnih konferencija u cilju spriječavanja nastalih problema, tj. monetarnih problema. Harry Dexter White iz SAD-a i John Maynard Kejnes iz UK su zatražili zahtjev da se stvori sistem za rješavanje monetarnih problema. Njihov zahtjev je bio usvojen od strane međunarodne zajednice, tako da je došlo do stvaranja Međunarodnog monetarnog fonda u gradu Bretton Woods, New Hampshire, USA, 1944. godine. Sa svojim zvaničnim radom MMF je počeo 1946. godine u Vašingtonu i tada je imao 39 članova.
2.1. Cilj i zadatak MMF-a

Ciljevi MMF-a jesu da promoviše međunarodne motetarne saradnje, da razvija saradnju na rješavanju međunarodnih motetarnih problema.
Još jedan od ciljeva je svakako i stvaranje uslova za širenje i razvoj trgovine kao i njen sam razvoj i rast na međunarodnom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese