Odlomak

Pojam i koncept menadžmenta Ijudskih resursa
Menadžment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.S obzirom na predment izučavanja, ova naučna oblast se
nije razvijala u izolaciji, već pre u širem kontekstu industrijskih promjena i ekonomskog razvoja  i predstavlja odgovor na dramatične i kontinuirane promene koje je industrijalizacija imala na društvo i rad.
Nastanak menadžmenta ljudskih resursa, se vezuje za početak XX vijeka.U tom njegovom nastanku važno nam je naglasiti da je na početku to bila profesija, koja je nastala u periodu trajanja I svetskog rada. Prvi koreni se nalaze u SAD državama i njihovim univerzitetima, gdje započinju sa posebim kursevima i usavršavanjima na poslovima personalnog manadžmenta. Neki od američkih istraživača napominju da je taj personalni manadžment već počeo i u XV vijeku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese