Odlomak

  1. STA PODRAZUMJEVAMO POD KVANTITATIVNIM A STA POD KVALITATIVNIM TEHNIKAMA PREDVIDJANJA

Kvalitativne tehnike – subjektivne procjene i mišljenja,

Kvantitativne tehnike – dovoljno ključnih ili statističkih podataka na osnovu kojih je moguće utvrditi zavisnost izmedju ključnih varijabli,

 

  1. KOJA JE SVRHA PLANA, KAO I MOGUCE VRSTE PLANOVA U ORGANIZACIJAMA?
  2. utvrdjivanje ciljeva i to je zadatak top menadzera kvantitativni pokazatelj, prioritet ciljeva.
  3. Dijagnoza postojećeg stanja a to je koliko su ostvareni ciljevi odstupiliod željenih koji su

resursi potrebni da se uočeni jaz prevlada.

  1.   3. identifikacija prednosti i ograničenja -– koji faktori iz internog i eksternog okruženja mogu

pomoć organizaciji da ostvari ciljeve, koji faktori mogu indukovati probleme,

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Menadzment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari