Odlomak

IMS  PROTOKOLI
SIP protokol  predstavlja protokol aplikativnog sloja pomoću koga se ostvaruje uspostavljanje, modifikovanje i prekidanje multimedijalnih sesija u IP baziranim mreža. SIP se koristi za video konferencije, multimedijske tokove podataka, instant slanje poruka, transfer fajlova, online igrice, itd.
H.323 protokol omogućava audio-video sesije u mrežama sa komutacijom paketa (IP) i mapira signalizaciju i kontrolu poziva, transport i kontrolu multimedije, kao i kontrolu širine propusnog opsega.
Diameter protokol je protokol namijenjen za Autentikaciju, Autorizaciju i Accounting (AAA) u IP mrežama i predstavlja unaprijedjenu alternativu RADIUS protokolu i koristi se za komunikaciju izmedju najvažnijih IMS čvorova( MTAS, CSCF,  HSS, MRF).
H.248 protokol  je implementacija Media Gateway Control Protocol-a (MGCP) koji omogućava odvajanje kontrole poziva i procesuiranja medija u Gateway-ima.
ISUP signalizacija je dio telefonske SS7 signalizacije i koristi se za komunikaciju između lokalne/tranzitne telefonske centrale i IMS MGC.
Internet Protocol (IP) – protokol mrežnog sloja koji pruža bezspojnu uslugu slanja podataka u paketski komutiranim mrežama,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari