Odlomak

Uvod u mobilno bankarstvo

Konvergencija mobilnih komunikacija i Interneta otvara nove kanale za različite finansijske servise. Finansijske institucije sada imaju mogućnost da ponude bankarske, brokerske, usluge osiguranja preko mobilnoih telefona, personalnih digitalnih asistenata (PDA) ili pejdžera. Pri tom one povećavaju lojalnost svojih klijenta kao i produktivnost svojih zaposlenih. Klijenti na ovakve usluge odgovaraju povećanim entuzijazmom. Prema istraživanjima koja je sprovela Nokia, aplikacije mobilnog bankarstva su na samom vrhu zahteva korisnika bežićnih uređaja. Istraživanja Meridijena to potrvđuju, do 2003 oko 40 miliona korisnika će upotrebljavati  mobilnu tehnologiju za pristup nekim finansijskim servisima. Brza adaptacija na nove tehnologine možda za nekog predstavlja malo iznenađenje. Razlog tome je što putem mobilne tehnologije može da se uradi ono na šta su finansijske institucije čekale već duže vreme. One nam daju aplikacije za proveru bankovnog računa, trgovinu akcijama ili prenos sredstava sa računa na račun koje se bukvalno mogu izvršiti sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
Proširenje bankarskih i brokerskih institucija na kanale mobilnih finnansijskih servisa izvršeno je agresivno. Većina Evropskih finansijskih institucija ponudilo je komplentno mobilno poslovanje svojim korisnicima. 1999 godine oko 90% banaka u Evropi već j eu svojoj ponudi imalo neku od formi mobilnog bankarstva. Jedan od pionira u nuđenju finansijskih usluga na polju mobilne tehnologije je svakako MeritaNorthBanken. ona je već 1992 godine nudila neku od formi mobilnog bankarstva. Vodeći na ovom polju u SAD su brokerske firme kao što su DLJ Direct, Fidelity, E-Trade, MSDW Online i Ameritrade. One nude mogućnost za trgovinu akcijama putem mobilne mreže. Međutim za očekivati je da će u narednih nekoliko godina neke od firmi, bilo veće ili manje, loše iskorititi mogućnost mobilnog poslovanja.
Kada se donese konačna odluka o prelasku na mobilno poslovanje, veliki izazov predstavlja definisanje uspešne strategije za rad u mobilnom okruženju. Većina od servisa koje nude različite finasijske insitucije su veoma slična i prestavljaju samo osnovne aplikacije. Umesto toga tek nekoliko firmi eksploatiše širok raspon mogućnosti počev od pristupa različitim informacijama do upravljanja transakcijama. Ove operacije su vremenksi osetljive i ne zavise od lokacije na kojoj se izvršavaju. Mnoge kompanije na mobilni Internet gledaju tek kao na proširenje Weba. Uspešno poslovanje u mobilnom svetu zahteva od kompanija upravo da razumeju razlike između mobilnog Interneta i Interneta i da prihvate izazove koje pre njih stavljaju mobilne tehnologije. Tek tada se može govoriti o uspehu u svetu mobilnog poslovanja. U nastavku će biti reči o ključnih zahtevima koje finasijske institucije moraju da ispune da bi polsovali u mobilnom svetu.

 

 
Mobilni finasijski servisi

Broj finasijskih servisa u velikoj meri zavisi od raspoložive mobilne platforme na kojoj će se izršavati. Servisi koji su se prvi pojavili bili su fokusirani na veliki broj klijenata i masovnu upotrebu. Danas imamo različite vrste finasijskih servisa i možemo ih podeliti na : bankarske, brokerske, servise investiocionog bankarstva, ostale finasijske sevise i plaćanje računa putem mobilnih uređaja.

 

 
Bankarski servisi

Skoro sve veće banke su uvele ili planiraju da lansiraju servise mobilnog bankarstva. Dok je većina starijih aplikacija realizovana kao SMS, dvosmerni komunikacioni protokol, većina današnjih aplikacija bazirana je na WAP standardu (Wireless Aplications Protocol). WAP omogućava mobilnim uređajima da komuniciraju preko Interneta jednostavnim unošenjem adrese kojoj žele da pristupe. Ovakav način pristupa Internetu ograničen je samim mobilnim uređajima i ogleda se u manjim brzinama, malim formama i količinom memorije koju poseduju. Raniji servisi bili su tipično informaciono-bazitani, korisnici su mogli da putem svoh mobilnog uređaja proveraju stanje na računu, proveravaju stanje svoje kreditne kartice ili da dobiju neke osnovne finansijske informacije.  U novijem vremenu banke su počele da objedninjuju mogućnosti tranaskacija u svojim servisima. Od ovih servisa najčešće se koriste plaćanje računa, prenos sredstava ili aplikacije kreditiranja. Banke se nisu zaustavile na ovome, one i dalje proširuju svoje mobilne aplikacije novim transakcijama. Operacije koje će korisnice moći da iyvedu putem svojih mobilnih uređaja postaje sve značajnije i kompleksnije. U Evropi ova migracija je uveliko u toku, mnoge savremene banke  u Skandinaviji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji nude neke od servisa mobilnog bankarstva. U SAD ovaj proces je nešto sporiji, Američka banka i CityBank se dve od svega nekoliko velikih banaka koje nude servise mobilnog bankarstava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese