Odlomak

POJAM

Komunikacija predstavlja proces prenošenja informacije i razumevanje značenja (informacija je procesovana od strane primaoca).

 

TIPOVI

  • neverbalna: putem govora tela, izraza lica, boje glasa
  • verbalna: putem reči (usmena, pisana)

POJAM I OBLICI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Neverbalna komunikacija predstavlja komuniciranje bez reči uz pomoć neverbalnih signala kao što su izrazi lica, držanje tela, boja glasa… Zbog značaja u komunikacionom procesu, neverbalni znaci oblikuju i menjaju verbalnu komunikaciju jer izražavaju namere, emocije i očekivanja.

 

OBLICI

  1. govor tela
  2. izraz lica
  3. glas
  4. dodir
  5. prostor i vreme

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese