Odlomak

Palijativna medicina nova je grana medicine koja proučava postupak s bolesnicima oboljelim od aktivne progresivne, uznapredovale bolesti s nepovoljnom prognozom. Težište skrbi je na očuvanju kvalitete života.
Palijativna medicina usmjerena je na rješavanje poblema terminalnog dijela života. Ona prodire u sve sektore rada jer su kraj života, umiranje i smrt pojave koje bez iznimke vrijede za sva živa bića.
Hospicij (lat. hospitium), u srednjem vijeku kuća u kojoj su se sklanjali umorni putnici i hodočasnici, u suvremenom svijetu ima šire značenje. To je određeno, humanističko shvaćanje medicinske, njegovateljske i duhovne skrbi, stav prema smrti i briga za umiruće. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to je aktivna i sveobuhvatna palijativna skrb za bolesnike čija bolest više ne odgovara na liječenje, a cilj joj je najbolja moguća kvaliteta života tih bolesnika i njihove obitelji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari