Odlomak

1. POJAM, FUNKCIJE I PREDMET OSIGURANJA
Osiguranje je izuzetno značajno kod imovine. Obzirom na vrednost
materijalnih dobara i moguće štete koja može nastati usled neželjenih događaja
neophodno je da materijalna dobra budu pokrivena osiguranjem.

Osiguranje podrazumeva ekonomsku nadoknadu štete u privredi, kod ljudi, na
imovini, usled dejstva prirodnih rušilačkih sila na nesrećnim slučajevima.

Osiguranje se može podeliti nanekoliko osnovnih područja:
– osiguranje imovine (industrije, obrtničkih i uslužnih organizacija);
– transportno osiguranje (kargo, kasko, osiguranje odgovornosti vozara);
– kreditno osiguranje (osiguranje poverenika ili dužnika);
– osobna osiguranja (životno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog
slučaja).

Funkcije osiguranja:
– neposredna zaštita (preventivne mere sprečavanja štete);
– posredna zaštita (ostvaruje se naknadom štete);
– financijsko – akumulacijska funkcija (javlja se u obliku različitih ulaganja
prikupljenih sredstava u pojedine društvenim grananama);
– društveno – socijalna fukcija (ekonomska zaštita čoveka i njegove imovine).

Predmet transportnog osiguranja:
– transportno sredstvo – kasko osiguranje;
– roba koja se transportuje – kargo osiguranje;
– razna imovinska prava.

Osiguranje robe za vreme transporta (kargo osiguranje) podrazumeva
osiguranje robe koja je za vreme transporta izložena raznim rizicima usled kojih
se ista moze ostetiti.
2. NAČINI OSIGURANJA U TRANSPORTU ROBE

Osiguranja robe u transportu se mogu razgraničiti kao:
– osiguranja robe u domaćem transportu,
– osiguranja robe u međunarodnom transportu,
– osiguranjeodgovornosti vozara.

Osiguranje robe u domaćem prevozu zaključuje se pojedinačnim ili opštim
ugovorom o osiguranju. Generalnom polisom pokrivena je sva roba osiguranika koja se prevozi tokom određenog vremenskog perioda, obično godinu dana, gde
osiguranik nije dužan posebno prijavljivati pojedine pošiljke. Osiguravač se obvezuje da osiguraniku naknaditi gubitak ili oštećenje robe koje nastane u transportu. Na kratkim rutama u domećem prevozu nekada se roba neosigurava.
Osiguranja robe u međunarodnom transportu je postalo neophodno zbog
njene izloženosti transportnim rizicima i zaštita interesa prodavca i kupca robe.
Osiguranje smanjuje neizvesnosti s kojima se učesnici u ovom poslu susreću.

Međunarodnu robnu razmenu uvek prate dvaugovora koji na različite
načine dele rizikekojima je roba izložena: ugovor o prodaji robe i ugovor o prevozu robe. Oba ova mehanizma neposredno utiču na odgovornost svih učesnika u robnojrazmeni, uključujući i odgovornost vozara.

Osiguranje robe u transportu regulisano je zakonom. Odredbe zakona o
pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ne primenjuju se samo na osiguranje robe u
plovidbenom prevozu, već i na osiguranje robe koja se prevozi drugim prevoznim
sredstvima ako je ugovor o osiguranju bio zaključen po uslovima uobičajenim za
plovidbena osiguranja. Značajno je što je primena Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi proširena na ovaj način na ukupan transport robe u međunarodnoj robnojrazmeni.Uvidom u ugovore o prodaji robe uočavamo da ugovorne odredbe koje regulišu osiguranje robe nisu uvek samostalne. Često se pojavljuju slučajevi kada se u cenu robe uključuju cene osiguranja i prevoza.

Uspešna isporuka robe može se izvršiti samo uz tesnu saradnju prodavca,
kupca i prevozioca. Ugovorom se obično predviđa tačan rok isporuke. Prodavac i
kupac često ugovaraju plaćanje cene putem dokumentacionog akreditiva.U ugovoru o prodaji robe se definise po INCOTERMS paritetima u kojima sepredviđa obaveza prodavca ili kupcada osiguraju robu u tačno definisanim tačkamatransportnog lanca (teretni terminali, luke, …).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari