Odlomak

Drvna industrija Bosne i Hercegovine danas predstavlja jedinu industrijsku granu koja u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH ostvaruje suficit. Industrijska tradicija i dobra sirovinska baza predstavljaju osnovne snage ove industrije. Ipak, dalja kapitalizacija komparativnih prednosti drvne industrije može biti usporena zbog promjene svijesti krajnjih potrošača u Europi, potenciranja ekološki prihvatljivih proizvoda, dodatnih zahtjeva sa aspekta certifikacije proizvoda od masivnog drveta (FSC), promjena u dizajnu i slično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari