Odlomak

Ime i prezime vaspitača:
Naziv predškolske ustanove:
Radna jedinica:
Uzrasna grump:Mešovita grupa dece od 3-5 godina
Broj dece: 16
Radni prostor:radna soba
Datum izvođenja aktivnosti:

Tematska jedinica:Higijena tela (Metodika upoznavanja okoline);
Vaspitno-obrazovni ciljevi:
• Usvajanje osnovnih informacija i razvijanje odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju.
Vaspitno-obrazovni zadaci:
• Upoznavanje dece sa ličnom higijenom i načinom njenog održavanja;
• Usvajanje znanja o priboru za održavanje lične higijene;
• Formiranje kulturnih i higijenskih navika koje su u vezi sa održavanjem higijene: pranje zuba,redovno umivanje,pranje ruku pre i posele jela, redovno kupanje, itd.
• Bogaćenje dečijeg rečnika uz negovanje gramatički pravilnog govora;
• Usvajanje novih pojmova;
Metode vaspitno-obrazovnog rada:verbalna, demonstrativna metoda;
Oblici vaspitno-obrazovnog rada:frontalni i individualni oblika rada;
Sredstva vaspitno-obrazovnog rada:Tabla, pano, tri slike u boji, šest samolepljivih sličica u boji, cd plejer, cd.
Korelacija sa drugim vaspitno-obrazovnim oblastima rada:
• Metodika muzičkog vaspitanja (kroz ples);
• Metodika početnih matematičkih pojmova(brojanje);
• Metodika razvoja govora (zagonetke);

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari