Odlomak

U savremenom privrednom životu, kao i u životu i delatnostima ljudi na drugim područjima, bilans se gotovo uvek koristi kad treba izraziti stanje i rezultat, bilo privredne bilo ljudske aktivnosti. Svaki pravno-ekonomski subjekt ima obavezu obračuna prihoda i rashoda. U pojmovnom određivanju bilansa uspeha polazi se od bilansne suštine dobitka i gubitka. Najširu upotrebu reč bilans ima u računovodstvu, njime se ustvari, iskazuje nešto što se meri, odnosno neki rezultat koji se sastoji iz dva suprotna kretanja, tj. iz dve suprotne pojave, pa se njihovim upoređivanjem mora doći do pozitivnog ili negativnog rezultata.
Pošto bilans uspeha predstavlja finansijski izveštaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za određeni obračunski period, a njihovim sučeljavanjem dolazi do finansijskog rezultata (koji može biti pozitivan ili negativan), deo ovog rada će biti posvećen pojmu, sadržini, formi i vrstama bilansa uspeha. Takođe, da bi smo bliže sagledali suštinu bilansa uspeha, ukazaćemo i na određene metode prikazivanja prihoda i rashoda u bilansu uspeha.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese