Odlomak

UVOD
Uslov opstanka i neprekidnog razvoja čovekovog znanja i iskustva, predstavljaju intenzivne promene. One utiču na rast nauke i tehnologije, zarad potrebe za stabilnim usavršavanjem menadžmenta.
Za 20.vek vezuju se najznačajnije promene sa kojima započinje proces odvajanja upravljanja od vlasništva. To se odnosi pre svega na velike sisteme koji zahtevaju uvodjenje koncepta profesionalno-menadžerskog upravljanja.
Menadžersko upravljanje znači uvodjenje profesionalno-orijentisanog, ali stručno veoma osposobljenog izvršioca, koji koristeći savladana znanja u kombinaciji sa prethodnim iskustvom, verovatnoćom i sigurnošću, obezbedjuje realizaciju postavljenih zadataka sa očekivanim ili većim efektom
Razvoj menadžmenta kao nauke čitaoc se upoznaje sa najpoznatijim teoretičarima menadžmenta, školom funkcionalnog tumačenja menadžmenta, menadžmentom na bazi uloga, kvantitativnom školom menadžmenta, Bihejviorizmom, kao i sa savremenom naukom o menadžmentu
Menadžment kao fenomen poslednjih pola veka dosta se izučava. Menadžeri su postali izuzetno traženo i dobro plaćeno zanimanje. Teorija i praksa menadžmenta potvrđuju da će i ovaj vek biti obeležen i značajnim uticajem menadžmenta na živote ljudi i civilizacije u celini.

 

 

 

 

Razvoj menadžmenta kao nauke

Razvoj menadžmenta

Jedno od pitanja koje se nameće i danas je: da li je menažment umetnost, veština ili nauka? Menadžment je i umetnost i veština i nauka! UMETNOST – zato što zahteva kreativnost, prosuđivanje, predviđanje, iskustvo,intuiciju,imaginaciju, inovacije, individualizam. Svaki menadžer ima sopstveni stil upravljanja i to ga čini originalnim. Umetnošću se smatra i zato što se teško uči. Menadžment je nauka iz razloga što su postulati menadžmenta eksperimentalno dokazani, postoji obiman fond znanja i na raspolaganju su matematički i drugi modeli, koji omogućavaju menadžerima lakše sagledavanje i rešavanje problema.
Menadžment se pojavio se kao akademska oblast tek 1886.godine pojavom prvog naučnog rada o menadžmentu, čiji je autor bio Frederick W. Taylor sa saradnicima . Vremenom menadžment je postao istaknuti svetski pokret, na čiji razvoj su veoma uticala tri faktora:

1. Starost menađžmenta, koja se izjednačava sa starošću društva,
2. Ideja da se menadžment može i mora izučavati kao poseban društveni proces, i
3. Pokretanje pojedinaca da se bave menadžmentom svako na svoj način i sa svojim pogledima.

Menadžment se kao fenomen razvijao kroz vekove, a i danas se intenzivno razvija. Uspešni menadžeri su gradili Kineski zid, Egipatske piramide, naše srednje-vekovne manastrire i tvrđave, razvili masovnu proizvodnju, osvojili proizvodnju sijaset novih proizvoda i tehnologija. ali i na našim manastirima starim više stotina godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese