Odlomak

UVOD

Najstariji dokazi o postojanju događaja datiraju iz daleke prošlosti, od pre 60.000 godina, i odnose se na hijeroglife i rane zapise, koji svedoče o raznim religijsko-političkim ceremonijama.
Događaji su se menjali kroz vekove: razlozi i načini njihovog organizovanja, mesta održavanja, masovnost događaja. Danas se može pričati o neuporedivo tehnički naprednijim događajima, interesantnijim lokacijama održavanja, kreativnijim scenskim rešenjima.
Upravljanje događajem je proces po kojem se događaj planira, priprema i proizvodi. Kao bilo koja druga forma upravljanja, menadžment događaja obuhvata procenu, definisanje, akviziciju, raspodelu, usmeravanje i kontrolu. To, naravno, podrazumeva i analizu vremena, finansija, kadrova, proizvoda, usluga i drugih resursa, kako bi se ostvarili ciljevi. Posao menadžera događaja jeste da predvidi i uredi svaki aspekt događaja, uključujući istraživanje, planiranje, organizovanje, implementaciju, kontrolu i procenu učinka dizajna događaja. Sposobnost, veština i uspešnost menadžera bazira se pre svega na njegovoj sposobnosti da kontinuirano raspolaže informacijama o sredini organizacije i da se uspešno suočava sa promenama u sredini. Komunicirati, planirati, odlučivati, upravljati ljudima, organizovati, držati poslove pod kontrolom, voditi, poznavati finansije, poznavati svoju oblast ili profesiju, to su menadžerski poslovi za koje menadžeri treba da poseduju znanje, veštine i sposobnost.
Događaji postoje svugde u svetu, u svakoj zemlji, u skoro svakom gradu. Oni predstavljaju atrakciju, kako za stanovnike tog grada, tako i za turiste. Često su prva asocijacija za neki grad, poput „Kanskog Festivala“ za Kan, „Karnevala“ za Rio de Ženeiro, „Exita“ za Novi Sad, te su, po velikom broju istraživanja, glavni kriterijum za izbor nekog grada kao turističke destinacije.

 

NASTANAK I RAZVOJ DOGAĐAJA

Događaj kao svesna i ekonomski usmerena ljudska aktivnost se pojavljuje veoma davno, gotovo sa počecima drevnih civilizacija. Budući da događaji obuhvataju široku osnovu, nastanak različitih događaja se ne vezuje za isto vremensko razdoblje. Sasvim je izvesno da ekonomska pojava događaja datira iz početka u društvu organizovanog ljudskog življenja, ali je ekonomsko izučavanje događaja, a naročito njegovih menadžment aspekata novijeg datuma. Poznato je da su se izložbe i trgovačke priredbe održavale i u pred antičkom periodu. Sportske događaje beleže antički istoričari kao značajan i prestižan oblik društvenih aktivnosti, koji je svoj vrhunac dostigao organizovanjem drevnih Olimpijskih igara (776 g.p.n.e) u vidu petoboja. Događaji festivalskog tipa poznati su još iz srednjeg veka, mada se i u doba Rimskog carstva naziru ovakve vrste događaja. Koliko god se čini da su konferencijski događaji proizvod savremenog načina života, njihov nastanak se vezuje za XVIII vek. Događaji su verovatno nastali i pre pojave novca, ali njihov razvoj nesumljivo je usledio nakon ustanovljenja i prihvatanje opšteg ekvivalenta, budući da nematerijalni karakter i idejna osnova događaja nisu naročito povoljni za naturalnu razmenu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese