Odlomak

2. SVRHA I SADRŽAJ INVESTICIJE

Glavni cilj ove investicije je pokretanje djelatnosti od strane troje mladih i obrazovanih ljudi koji žele investirati u preuređenje objekta, uređenje interijera i eksterijera te nabavku potrebnih pomagala u svrhu otvaranja doma za stare i nemoćne osobe „Eva“. Zemljište i pripadajući objekt su u vlasništvu jednog od tri investitora koji ih je naslijedio obiteljskom ostavštinom. Sama ideja sklapanja ugovora o investiranju u projekt otvaranja doma za starije i nemoćne osobe došla je spoznajom o danas sve potrebnijom uslugom za 24-satnom njegom sve većeg broja starijeg stanovništva.
Investitori su prethodnim istraživanjima utvrdili da starijim i nemoćnim osobama kojima je potrebna gotovo 24-satna njega Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove zdravstvene njege u trajanju od svega 20 do 40 minuta dnevno. Prema tome pojavila se potreba za dodatnim zdravstvenim uslugama izvan sustava javnog zdravstva. Dom za stare i nemoćne osobe „Eva“ pružat će zdravstvene usluge korisnicima doma. Poslovanje namjeravaju započeti početkom 2013. godine kada bi svoja vrata otvorili starijim (pokretnim i nepokretnim) osobama s početnim kapacitetom od 20 ležajeva. Financiranje doma za stare i nemoćne osobe odvijalo bi se u dva smjera – putem ugovora s HZZO-om i putem privatnog financiranja od strane korisnika doma. Otvaranjem doma, otvara se i osam radnih mjesta plus mjesto ravnatelja koje će zauzeti vlasnik zemljišta s građevinskim objektom te sudionik partnerstva u kojem će prema ugovoru isplaćivati ostala dva partnera. Osobe će biti zaposlene prema vlastitim kvalifikacijama ocijenjene kao neophodnim za uspješno poslovanje.
Na tržištu se povećanim trendom starenja stanovništva pojavio i nedostatak ustanova koje bi pružale svu potrebnu pomoć starijim osobama. S obzirom na ovakvo stanje investitori su shvatili da konkurencija nije dovoljno jaka da bi oslabila njihov ulazak na ovo tržište. Potražnja je jako velika, a s obzirom na vrhunsku uslugu koju dom „Eva“ namjerava ponuditi investitori smatraju da će se uloženi novac u objekt isplatiti na obostrano zadovoljstvo njih samih te njihovih korisnika. Ipak, kako bi se osigurali od mogućih konkurentskih upada investitori su se odlučili diferencirati od drugih domova po tome što bi prednost kod smještaja imale nepokretne osobe kojima je potrebna cjelodnevna briga.

3. PODACI O INVESTITORU

3.1. Osnovni podaci

Investitor projekta je Dom za starije i nemoćne osobe „Eva“ d.o.o. sa sjedištem u Petrinji osnovan Odlukom o osnivanju i vlasnika Sobodić Aleksandre, Šebalj Ivora i Zekić Ivanka 2012. godine, a upisan je u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Sisku Rješenjem Tt-04/11546-2 s danom 01.06.2012.
Kao ustanova koja ne spada u mrežu centara za socijalnu skrb, u 100% je privatnom vlasništvu gdje vlasnici ulažu u projekt od po 33,33%. Sveukupni početni troškovi koji se dijele na tri dijela prema udjelu u vlasništvu iznose 24.655,00 kn.

Tablica 3.1. Troškovi osnivanja trgovačkog društva

Trošak osnivačkog ulaganja Cijena (kn)
TEMELJNI KAPITAL za osnivanje dioničkog društva (d.o.o.) 20.000
OVJERA DOKUMENATA u javnobilježničkom uredu 2.500
SUDSKE PRISTOJBE (prijava i upis u sudski registar) 400
Po prijavljenoj DJELATNOSTI (150,00kn) 150
OBJAVA u Narodnim novinama 900
IZRADA PEČATA 150
PRISTOJBA Državnog zavoda za statistiku (matični broj i šifra djelatnosti) 55
OSTALI TROŠKOVI 500
SVEUKUPNO TROŠKOVI
(plus temeljni kapital) 24.655
3.2. Razvrstavanje poduzeća po djelatnosti

Temeljem klasifikacije Državnog zavoda za statistiku, društvo s ograničenom odgovornošću „EVA“ d.o.o. iz Petrinje je registrirano za obavljanje sljedeće djelatnosti: Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, šifra djelatnosti: 87.30. Za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za račun društva opunomoćena su sva tri partnera.

3.3. Poslovna uspješnost

Društvo je registrirano u lipnju 2012. godine, ali još nije započelo s radom registrirane djelatnosti pri Trgovačkom sudu u Sisku. Prema tome, nije moguće dati pregled dosadašnje poslovne uspješnosti. Temeljni kapital društva Dom za starije i nemoćne osobe „EVA“ iznosi 24.655,00 kn. Također, nijedan od ulagača u projekt nije kreditno zadužen kao ni novoosnovano društvo.
Projekt se temelji na uskoj suradnji članova tima doma za starije i nemoćne osobe „EVA“ te njezinih korisnika putem potpisanog ugovora. Glavna djelatnost realizacijom ovog projekta jest pružanje zdravstvenih usluga i fizikalne terapije. Prilikom dolaska budućeg korisnika doma medicinska sestra u suradnji s njim i njegovom obitelji procjenjuje njegove potrebe za zdravstvenom njegom te predlaže opseg i vrstu usluge. Ovisno o tome dogovara se cijena i način plaćanja. Usluge fizikalne terapije i rehabilitacije unutar doma mogu se pružati na teret HZZO-a ili uz privatno plaćanje od strane korisnika. Važno je naglasiti da na hrvatskom tržištu unazad nekoliko godina raste broj udomiteljskih obitelji i domova za starije i nemoćne osobe. U budućnosti se očekuje i ozbiljnija konkurencija. No, konkurentska prednost ustanove za njegu i skrb starijih te nemoćnih osoba jest u zbrinjavanju osoba koje su nepokretne, osobe s invaliditetom odnosno osobe za koje će se njegovateljice skrbiti kroz cijela 24 sata, a fizioterapeuti dolaziti i vježbati s njima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari