Odlomak

Zaštita životne sredine je u savremenim državama ustavom zagarantovano osnovno pravo čoveka i građanina, ono danas nije problem samo jednog određenog društva, već čovečanstva u celini.

Životna sredina može se definisati kao izraz prirodnih i veštačko stvorenih odnosa koji u sklopu biosfere (ekosfere) omogućavaju opstanak postojećih živih organizama.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari