Odlomak

Preduzetništvo

PREDUZETNIŠTVO je proces stvaranja nečeg novog pod pretpostavkom rizika i nagrada. Preduzetništvo je prepoznatljivo po: rizikovanju, kreativnosti, nezavisnosti, nagradama

Faze procesa preduzetništva

Identifikacija i procjena prilike.Razvoj (izrada) poslovnog plana.Određivanje potrebnih resursa.Upravljanje preduzećem koje nastaje kao rezultat.

Identifikacija i procjena prilike

IDENTIFIKACIJA PRILIKE:Proces kojim preduzetnik dolazi do prilike za novi poduhvat.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Preduzetništvo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari