Odlomak

Saobraćaj je nastao kao potreba čoveka i u tesnoj vezi je sa nivoom razvoja ljudskih potreba (posebno zahteva za saobraćajem), odnosno sa razvojem društva. Nivo razvoja saobraćaja uvek je zavisio od nivoa tehnološkog i ukupnog razvoja društva i njemu se upodobljavao. Kada su dominirali zahtevi za kratkim prevozima malih količina stvari i ljudi, u saobraćaju su dominirala saobraćajna sredstva koja su to omogućavala. Nastankom zahtevi za prevozom velikih količina stvari i ljudi, na velikim rastojanjima, pojavila su se i transportna sredstva koja su ovo omogućavala. Kada se pojavila potreba za efikasnim korišćenjem različitih grana i vidova saobraćaja, javÿa se integralni (kombinovani) transport. S druge strane, nivo razvoja saobraćaja umnogome odreoeuje trenutni nivo i omogućuje dalji razvoj društva. Ukoliko razvoj saobraćaja kasni za razvojem društva, onda nivo saobraćaja postaje smetnja daljem razvoju društva. Brojni su primeri koji ovo dokazuju. U prvobitnoj zajednici ljudi su imali potrebu da prevezu male količine tereta, na mala rastojanja. Ovakve zahteve mogao je da zadovolji primitivan saobraćaj koji je koristio ljudski rad i delimično snagu pripitomljenih životinja. Pored nošenja tereta (od strane čoveka ili životinja), značajniji prevozi su realizovani vučenjem na račvastoj grani (koja klizi), splavovima i prvim čamcima (izdubljeno stablo) koji su išli nizvodno ili su bili vučeni i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Radivoje Planojević
  • Školska godina: Radivoje Planojević
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  APEIRON - Saobraćajni fakultet  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese