Odlomak

Uvod
Moguće su brojne podele i klasifikacije specijalnih vozila koja se koriste u policiji. Uslovno, sa stanovišta upotrebe, konstrukcije, opreme i naoružanja, ovde ih razvrstavamo na:

 • Patrolna vozila
 • Terenska vozila
 • Borbena vozila
 • Vodene topove
 • Motorne sanke
 • Avione
 • Ultralake avione
 • Bespilotne letelice
 • Helikoptere
 • Patrolne čamce
 • Laka oklopna vozila

U ovom seminarskom radu ću izlagati o helikopterima, njihovoj primeni, vrsti, kao i o svrsi koju ovo specijalno vozilo ima u policiji.
Takođe, opisaću njegovu konstrukciju i naoružanje helikoptera.

 

 
Pojam i vrste helikoptera
Helikopter je letelica vanrednih mogućnosti sposobna za vertikalno poletanje, penjanje, spuštanje i lebdenje. Kreće se unapred, unazad i u stranu uz mogućnost rotacije oko sve tri ose.
Podela helikoptera prema nameni može se izvršiti isto kao i kod aviona – na civilne i vojne helikoptere.
Civilni helikopteri koriste se u različite svrhe, na primer; u saobraćaju, u naftnoj industriji ili pri poslovima koji se drugim transportnim sredstvima ne mogu izvršiti.
Helikopter ima:

 • Noseći i repni rotor
 • Transmisiju
 • Trup
 • Repne površine
 • Rezervoar za gorivo
 • Pogonsku grupu agregata
 • Stajni trap
 • Kabinu

Prva upotreba helikoptera u vojne svrhe bila je slična kao i kod aviona – izviđanje neprijateljskih snaga na kopnu i moru vizuelnim putem.
Helikopteri prve generacije naoružani su kao višenamenski helikopteri koji su, pored borbenih mogli da izvršavaju i druge zajedničke zadatke.
Helikopter ima i niz nedostataka, od kojih su najbitniji:

 • znatno manje maksimalne brzine leta u odnosu na avion
 • potrebna snaga za istu ukupnu masu kod helikoptera je veća
 • konstrukcija i održavanje rotora i komandi leta su komplikovaniji nego noseće površine i komande leta kod aviona.

Helikopter je masovnije ušao u upotrebu tek posle 1950. Godine i njegovo usavršavanje je vrlo aktuelno i danas. Najnovija generacija borbenih helikoptera su krilati helikopteri koji pored rotora kao uzgonsku površinu koriste i krilo. Naime, dostizanjem određene horizontalne brzine na krilu se javlja aerodinamička sila uzgona koja rasterećuje rotor, tj. smanjuje napadni ugao lopatice rotora sa višestrukim pozitivnim posledicama.
Krila helikoptera služe i za nošenje oružja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese