Odlomak

PITANJA ZA PRIPREMU DRUGOG KOLOKVIJUMA

1. Navedite osnovne ulazne parametre za identifikovanje rizika?
2. Pojam upravljanja rizikom i na koja pitanja treba da odgovore elemnti upravljanja rizikom?
3. Navedite kategorizaciju rizika hijerarhijskim pristupom?
4. Navedite metode i tehnike za identifikovanje projektnih rizika i objasnite delfi postupak?
5. Navedite kritične faktore uspeha identifikacije projektnih rizika?
6. Navedite osnovne korake u procesu analize rizika?
7. Navedite osnovne metode i tehnike analize i kvantifikacije projektnih rizika?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Upravljanje rizikom Petar Jovanovic
  • Školska godina: Petar Jovanovic
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari