Odlomak

OKRUŽENjE
U spoljnom okruženju postoje snage koje utiču na menadžere.

  • Definisanje spoljnog okruženja: Spoljno okruženje su sile i institucije izvan organizacije koje mogu da ugrozeposlovanje organizacije. Spoljno okruženje sastavljeno je od dve komponente: specifičnog okruženja i opšteg okruženja

Specifično okruženje su spoljne snage koje imaju direktan i brz uticaj na odluke menadžera i utiču na postizanje ciljeva organizacije.
Specifično okruženje koje čine glavne snage su:

  • KLIJENT
  • DOBAVLjAČI
  • KONKURENTI

KLIJENT – Organizacije postoje da bi izašle u susret klijentima.Klijent je taj koji apsorbuje autuput (rezultat) organizacije, ukusi klijenata mogu da se promene.
DOBAVLjAČI – Oni mogu da snabdevaju finansijski ulaz i ulaz radne snage.Akcionari, banke, penzioni fond neophodne su da bi se obezbedila stalna snabdevenost novcem.Radnički sindikati, koledži, univerziteti, izvori su koji obezbeđuju zaposlene.Menadžeri žele da obezbede stabilni priliv potrebnih imputa po najnižoj mogućoj ceni.

KONKURENT – Sve organizacije imaju konkurenta, jednog ili vise.

 

 

VRSTE PRITISAKA
Menadžeri moraju da prihvate postojanje posebnih interesnih grupa, koje uticu na postupak organizacije. Primer: Pokret za zaštitu potrošača vrši pritisak na EPS (Elektro privredu Srbije) zbog oračuna uvećang PDV-a (20%) na računima za utrošenu električnu energiju za septembar mesec i traže da ga smanje na predhodnu stopu (18%).

 

 

OPŠTE OKRUŽENJE
Opšte okruženje obuhvata široke ekonomske, političke/pravne, sociokulturne, demografske, tehološke i globalne uslove, koji mogu da ugroze organizaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari