Odlomak

Informatičko doba je doba digitalne ekonomije. Bazira se na znanju, inovacijama, informacijama, novim poslovnim modelima, ekonomskoj regionalizaciji i globalnoj konkurenciji.
Od poslovnog sistema se zahteva brzo prilagođavanje novim trendovima i zahtevima kupaca, sa ciljem održavanja konkurentnosti, njihovog opstanka na tržištu i ostvarivanja profita, kao krajnjeg cilja svakog poslovnog sistema. Dinamičnost tržišta, sve veća otvorenost i konkurentnost u poslovnom okruženju pojačavaju složenost i dinamičnost u procesu odlučivanja, kao i upravljanje poslovnim sistemom, a od menadžmenta poslovnog sistema se zahtevaju novi i brži načini istraživanja tržišta, uvida u podatke, pretvaranje tih podataka u informacije korisne za poslovanje, a kasnije i u znanje.
Odluka i odlučivanje se kao reči javljaju i koriste svakodnevno, ali kako često u takvim situacijama biva, te reči su u upotrebi, a da se pri tome i ne zna uvek njihovo pravo značenje. Da se radi o značajnoj ljudskoj delatnosti (iza svake odluke stoji neka delatnost), govori i činjenica da se već pedesetak godina neguje i razvija posebna naučna disciplina zvana teorija odlučivanja.
Odlučivanje je deo poslova koje svaki menadžer mora obavljati u toku svog rada. Odluke se donose stalno, tj. u toku obavljanja, odnosno izvršavanja poslova vezanih za klasične upravljačke funkcije (management functions) kao što su: planiranje, organizovanje, upravljanje kadrovima, rukovođenje i kontrola. Odlučivanje nije posebna, izolovana funkcija upravljanja, već je zajedničko jezgro svim pomenutim poslovnim funkcijama.
Menadžeri (donosioci odluka) svih nivoa donose odluke koje su nekad “velike”, a nekad “male”. Međutim bez obzira da li se one realizuju ili ne, svi koji ih donose “prolaze” kroz proces donošenja samih odluka.
U svim pristupima koji su prisutni u savremenoj teoriji upravljanja (management theory) pod odlučivanjem se podrazumeva racionalni izbor jedne, iz skupa raspoloživih alternativa (akcija).
Rapidnim razvojem informacionih i komunikacionih tehnologija u drugoj polovini dvadesetog veka proces donošenja odluka nije automatizovan (odluku ipak mora da donese čovek), ali je u mnogome olakšan razvojem informacionih sistema za podršku odlučivanju.
Primena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju, daje poslovnim sistemima mogućnost da unaprede svoje poslovanje, donose bolje odluke i kvalitetnije upravljaju poslovnim sistemom, budući da se danas, od poslovnog sistema zahteva brzo prilagođavanje novim trendovima i zahtevima kupaca, sa ciljem održavanja konkurentnosti, njihovog opstanka, rasta i razvoja.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Sistemi za podršku odlučivanju dr Radoje Cvejic
  • Školska godina: dr Radoje Cvejic
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari