Odlomak

Ribizla je porijeklom iz sjeverne Evrope I sjeverne Azije u kojima se nalaze u prirodnim populacijama sa većim brojem vrsta. Po rasprostranjenosti kao i po tehnološkoj i yašttitnoj vrijednosti najznačajnija jee crna ribizla. Gajenje ribizle je počelo tek u 11. vijeku u Rusiji i Francuskoj, a u Engleskoj i SAD-u tek krajem 18. i početkom 19. vijeka. Na prostorima bivše SFRJ, pa i kod nas u Crnoj Gori indukovana je početkom 20. vijeka. Ribizla se isključivo uzgaja na prostorima Evrope odnosno preko 98% proizvodnje ribizle je skoncentrisano na ovom području. Evropa na površini od oko 110.000 ha, ostvaruje proiyvodnju od oko 650.000 ploda ribizle.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari