Odlomak

ŠPEDICIJA
Je specijalizovana privredna delatnost koja se bavi organizacijom otpreme robe i drugim poslovima koji su s tim u svezi.

 

 

ŠPEDITER
obavlja špediciju, to je privrednik, pravno ili fizičko lice koje se isključivo bavi orga-nizacijom otpreme robe svojih komitenata, pomoću vozara /prevoznika, dostavljača/ i drugim poslovima koji su s tim u vezi

 

 

MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA
Obavlja privredne usluge spoljnotrgovinskog prometa, odnosno poslove:

  1. otpreme robe iz vlastite u strane zemlje (izvozna špedicija)
  2. dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvozna špedicija) i provoza robe između stranih zemalja preko vlastite zemlje (provozna ili tranzitna špedicija)

Međunarodnu špediciju obavljaju međuna-rodni špediteri, oni i druge propisane ili uobičajene specijalizovane (sporedne) poslo-va i radnje u vezi s otpremom, dopremom ili provozom (tranzitom) robe.

 

 

MEĐUNARODNI ŠPEDITER
(privrednik), pravno ili fizičko lice regi-strovana za obavljanje poslova spoljnotrgo-vinskog prometa, koja isključivo i u obliku stalnog zanimanja sklapa u svoje ime i za tuđi račun (kao komisionar), a u tuđe ime i ta tuđi račun (kao agent) i u svoje ime i za svoj račun (kao samostalni vlasnik) ugovore potrebne pri organizovanju otpreme (izvoza),

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese