Odlomak

Predmet rada je ispitivanje uticaja koji digitalne tehnologije i mediji imaju na percepciju korisnika, i to konkretno u domenu sportskog marketinga.
U prvom delu rada biće objašnjen koncept marketinga u sportu i njegove specifičnosti, sa posebnim osvrtom na aktuelne trendove i izazove sa kojima se danas suočava. Drugo poglavlje će biti rezervisano za pojašnjavanje koncepta digitalnih tehnologija i medija i analizu njihovog razvoja.
Nakon teorijskog dela, treći deo rada prikazaće rezultate sprovedenog istraživanja, koje za cilj ima ispitivanje percepcije sadržaja koji se komunicira putem digitalnih tehnologija i medija u sportskoj industriji, kao i diskusiju dobijenih rezultata. Ovaj rad će nastojati da identifikuje načine na koji korisnici konzumiraju digitalne sadržaje i njihovu efektivnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari