Odlomak

1.UVOD

Sedmog januara 2002. navršilo se tačno sto godina od trenutka kada je Robert Bosch patentirao prvu svećicu koja je radila u kombinaciji sa visokonaponskim magnetnim sistemom paljenja.
Te 1902. godine ih je proizvedeno svega 300 komada, dok današnji tiraž iznosi preko 350 miliona svećica godišnje. Za sto godina proizvodnje Bosch je razvio preko 20.000 različitih tipova i proizveo preko 7,5 milijardi komada.
Benzinski motori su motori sa spoljnjim određivanjem trenutka paljenja, koji prevode hemijsku energiju goriva u kinetičku, tj. mehaničku energiju, radi obavljanja određenog rada. U njima,sistem za napajanje gorivom formira mešavinu vazduha i goriva neposredno pred ulazak u komoru za sagorevanje.
U komoru se smeša usisava pomoću podpritiska koji klip stvara krećući se ka donjoj mrtvoj tački. Periodični, spoljno određeni trenutak paljenja (za razliku od samopaljenja dizela) preko svećice pali smešu za trenutak pre nego što klip dodje u gornju mrtvu tačku (GMT) i na taj način započinje proces sagorevanja.
Ovaj proces se odvija u toku trećeg takta, jedinog radnog takta kod četvorotaktnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Nakon što je varnica svećice zapalila smešu vazduha i goriva , temperatura raste kao rezultat sagorevanja smeše. Pritisak u cilindru se povećava i gura klip ka donjoj mrtvoj tački (DMT), prenoseći rad preko klipnjače na kolenasto vratilo (radilicu). Ovaj rad stoji na raspolaganju vozaču u vidu snage motora, koja se povećava sa povećanjem njegovog broja obrtaja
Dakle, paljenje se vrši elektricnom varnicom, tačnije energijom koju ona poseduje. Sistem za paljenje u određenim trenutcima generiše visoki napon (preko 30.000 volti) koji stvara varnicu između elektroda svećice u komori za sagorevanje. Ovako visoki napon se stvara u bobini na principu transformatora. U sadašnjim putničkim automobilima koristi se sistem paljenja sa induktivno akumuliranom energijom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese