Odlomak

Ugovor kupoprodaje robe
UVOD

Svoj rad sam sačinio na osnovu određene literature koju sam posedovao kao i na osnovu određenih saznanja koje sam stekao prilikom mog trogodišnjeg školovanja.
U ovom radu pokušaću na što jednostavniji i kraći način da kažem uopšteno nešto o samom načinu tj. tehnici snabdevanjaprodavnice robom. Kad ukratko kažem nešto o samoj tehnici snabdevanja prodavnice robom, osvrnut  ću se na svoj radni zadatak ’’Ugovor kupoprodaje robe’’, gde ću takođe koristiti određenu raspoloživu literaturu pri izradi svog rada.
Pošto obrazložim vrste ugovora kupoprodaje robe o svakom ugovoru ću u što je moguće kraćim crtama ponešto reći.

1. POJAM, ZNAČAJ I NAČIN SNABDEVANJA PRODAVNICE ROBOM

Pojam snabdevanja prodavnice robom, to je jedan od osnovnih ciljeva svake prodavnice, jer potom robu koju ima u prodavnicama istu prodaje individualnim potrošačima. Taj cilj prodavnica može efikasno ostvariti pored ostalog ako je snabdevena količinama i vrstama robe po kvalitetu i po cenama koje odgovaraju potrošačima, zahtevima i platežnim mogućnostima potrošača. U tom smislu snabdevanje prodavnice robom označava aktivnost koju obavlja rukovodilac tog maloprodajnog objekta (prodavnice) a obuhvata više poslova čijim se izvršavanjem maloprodajni objekat blagovremeno obezbeđuje robom.
Snabdevanje prodavnica robom obavlja se ili nabavkama ili trebovanjem robe. Nabavkom robe prodavnica se snabdeva robom od dobavljača a trebovanjem iz svog matičnog skladišta.

1.1. Značaj snabdevanja prodavnice robom

Značaj snabdevanja prodavnice robom, je složen problem, koji se uspešno rešava ako se snabdevanje prodavnice robom obavlja dobro i time omogućuje stalno, potpuno i brzo snabdevanje potrošača robom pod najpovoljnijim uslovima u pogledu količine, kvaliteta, asortimana i cene robe.
Ako se uzme u obzir značaj i zadaci snabdevanja, potrebno je obaviti sledeće poslove:

–    proučiti tržište (potrebe potrošnje);
–    odrediti politiku nabavke; istražiti nabavno tržište; planirati nabavku robe; obaviti nabavku robe; i
–    izvršiti analizu nabavke robe

Neuspešno snabdevanje ne odgovara potrošačima. Najčešći razlozi pojavljivanja neprihvatljivih proizvoda na tržištu su sledeći:

–    stav proizvođača suprotan stavu potrošača;
–    zaostajanje proizvoda za napretkom;
–    zastarevanje proizvoda;
–    preuranjena pojava određenog proizvoda na tržištu kao posledica brzog razvoja nauke tehnike i tehnologije;
–    neobaveštenost i neprihvatanje proizvoda od potrošača;
–    pojava proizvoda na tržištu čija je cena ne odgovarajuća potrošačima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari