Odlomak

Uvod i opis projekta

Projekti predstavljaju jednokratne procese. Osnovna karakteristika je da imaju postavljen konačan cilj, kada se postigne taj cilj proces prestaje da postoji.Projekat se definiše kao niz aktivnosti koji imaju: konkretne ciljeve, zahtevaju resurse, u većini organizacija se ne ponavljaju, imaju jasno definisan datum početka i završetka aktivnosti. Projekat je ono sto preduzeće nije ranije radilo, on uglavnom podrazumeva ostvarenje određenih ciljeva sa planiranim vremenom, resursima i budžetom. Karakteristike projekata su: oni su jedinstveni i neponovljivi procesi, vremenski su ograničeni, imaju jasne ciljeve koji treba da se postignu, zahteva koordinaciju u realizaciji, svaki projekat ima određeni nivo rizika, zahteva resurse za svoju realizaciju (novac,opremu,materijal i ljude).

Upravljanje projektima je definisano kao naučna disciplina i kao takva ima jasno definisane ciljeve koji mogu biti različiti. Uspešan projekat je onaj koji je završen na vreme, u oviru predvidjenih budzetskih cena i prema tehnickim standardima koji zadovoljavaju korisnika. Projekti koji se zavrse na vreme verovatno ce zadovoljiti sve ostale ciljeve projekata. Ako nije završen na vreme ugovarac nije u mogucnosti da izda fakturu i izvrši naplatu. Ako izbegava da izvrši svoju obavezu on za svaki dan kašnjenja plaća penale i tako povećava cenu koštanja. Kontrola cena zasniva se na podeli ukupnog projekta na veći broj delova kojima se može upravljati. Ona uključuje kontrolu cene rada,cene materijala i opreme.

Squalo d.o.o. je firma koja se već više od pet godina uspešno bavi izradom idejnih rešenja promotivnih i reklamnih materijala. Od početka firma se specijalizovala za proizvode od tekstila a kasnije se ponuda proširila i na ostale reklamne artikle koje, u svoje i promotivne svrhe koriste razne firme.

U cilju veće konkurentnosti na domaćem tržistu firma je rešila da investira u otvaranje štamparije pošto veliki deo reklamnog materijala mora biti štampan za šta je morala da se korsti usluga druge firme. Štamparija će štampati kako za poptrebe firme tako i uslužno za druge klijente

Štamparija biće otvorena u ulici Gundulićev venac 30 sama lokacija koja je blizu centru grada omogućiće lakše i brže dostavljanje i isporučivanje krajnjeg proizvoda

Površina prostorije-lokala gde ce biti štamparija je 40m² i nalazi se u samom prizemlju sa dobrom pristupačnosti radi lakšeg dopremanja i otpremanja robe.

Projektni tim koji će raditi na izgradnji i realizaciji projekta otvaranja štamparije biće sastavljen od članova zaposlenih u samoj firmi, jer zaposleni imaju iskustva u radu sa štampom kroz ranije godine. Potrebna sredstva za otvaranje nove lokacije biće obezbeđena iz sopstvenih sredstava.

 

 

 

 

 

 

Ciljevi projekta
Realizacijom ovog projekta žele se postić sledeći ciljevi:

  • Konkurentnost cene na tržištu
  • Smanjiti troškove štampe
  • Zauzeti poziciju tržišnog lidera na polju reklamnog materijala
  • Proširenje arsotimana usluga
  • Kraći rok isporuke

 

 

 

 

 

Izbor projektnog menadžera

Izbor projektnog menadžera zbog njegove uloge na projektu jedna je od najvažnijih aktivnosti za uspeh projekta. Shodno tome ta uloga je poverena vlasniku koji je u isto vreme i investitor, koji ima bogato iskustvo u ovoj delatnosti. Projektni menadžer formira projektni tim koji će obezbediti efikasnu realizaciiju projekta, odnosno planiranih ciljeva u okviru raspoloživih finasijskih sredstava.

Izbor projektnog menadžera je izvršen na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Sposobnost da upravlja projektom
  • Veliko iskustvo u ovoj delatnosti
  • Dobar organizator i komunikator
  • Osoba sa autoritetom kod zaposlenih

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari