Odlomak

PRISTUPI UPRAVLJANJU KVALITETOM TURISTIČKIH USLUGA

 • Tehnički upravljački pristup
 • Strukturni pristupi upravljanju kvalitetom
 • Kulturno orjentisani pristupi kvalitetu

 

 

 

OPERATIVNE I STRATEŠKE KORISTI TQM
Operativne koristi :

 • unapređivanje proizvoda i usluga
 • unapređivanje uslova rada
 • smanjivanje fluktoacije kadrova
 • minimizairanje rizika od neuspeha
 • redukcija gubitka

Strateške koristi :

 • povećavanje mogućnosti da se izađe u susret potrošačima
 • povećavanje poslovne mogućnosti
 • povećanje profita
 • unapređivanje efikasnosti
 • razvijanje imidža i mogućnosti

 

 

 

SADRŽAJ KONCEPTA TQM
Koncept upravljanja totalnim kvalitetom je sveobuhvatan i višedimenzionalni koncept kojim se upravlja kvalitetom i naglašava uloga i značaj dimenzija kvaliteta, vremena, troškova i posebno ljudskog faktora koji ima ključnu ulogu u procesu unapređenja usluga tj. organizacioni pristup kojim se sistematski nastoji da se uveća satisfakcija potrošača, a kroz fokusiranje na kontinuirano unapređivanje, bez ulaganja neprihvatljivom rastu troškova. Ovim pristupom se naglaša potreba ne samo održavanja dostupnog nivoa kvaliteta već njegovog daljeg unapređivanja tj. usavršavanja kao i potreba stalnog praćenja i proveravanja i reakcija pri određenjim odstupanjima.

 

 

 

KLJUČNE KOMPONENTE TQM

 • rešavanje problema
 • ljudi
 • sistem
 • potrošači
 • angažovanje
 • merenje
 • kultura

 

 

 

STRUKTURA „KUĆE KVALITETA”
Kuća kvaliteta je metafora koje se koristi da se opišu i prikažu bazični principi i koncepti vezani za TQM kao i njihova logična povezanost. Kuću kvaliteta čine :

 • „ krov“ ili super struktura koji se sadrži od:
 • socijalnih
 • tehničkih
 • menadžment sistema

Četiri „stuba“ na kojima počiva krov:

 • satisfakcija potrošača,
 • kontinuirano unpređivanje
 • govir jezikom činjenica ili odlučivanje na osnovu činjenica
 • uvažavanje ljudi

Četiri „ temelja“ odnosno 4 upravljačka nivoa:

 • strateški
 • procesni
 • projektni
 • u vezi sa konkretnim zadatkom

Četiri „ kamena temeljca“:

 • misija
 • vizija
 • vrednosti
 • ciljevi i zadaci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari