Odlomak

Prilikom upuštanja u realizaciju jednog poduhvata odnosno njegovog usmerenja u kvalitetan projekat, savremeni menadžerski kadar mora da vodi računa o finansijskim tokovima i rentabilnosti. Ukoliko krenemo od osnovne pretpostavke da je profit ono što je cilj, svaki projekat ima svoju suštinu u predviđenoj finansijskoj (ili nekoj drugoj) dobiti, koja se meri na završetku. U uslovima savremenog dinamičkog okruženja, velike konkurencije, visokih turbulencija na svetskim odnosno globalnim razmerama i drugih nepredviđenih (i predviđenih) slučajeva, kvalitetno planirana realizacija jednog projekta mora imati osvrt na sve rizike koji su mogući. Stručno rečeno, rukovodioci moraju da sa oprezom razmotre i indetifikuju faktore neizvesnosti a na osnovu toga da izmere realne rizike jednog projekta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Upravljanje projektima -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari