Odlomak

Šta je uprava? Pokušaj da se uprava definiše nezavisno od pozitivnog prava i od aktuelnog trenutka. Značenje reči “uprava” sinonim “administracija”, “javna uprava”. Znači organ, izvršnu vlast, delatnost – vršenje vlasti. Pojam upravljanja: organizovana ljudska delatnost u kojem postoji subjekt koji upravlja, objekt sa kojim se upravlja i sadržaj (proces) upravljanja:sukcesivne aktivnosti planiranja, organizovanja, naređivanja, koordinacije i kontrole.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 87 stranica
  • Upravno pravo -
  • Školska godina: -
  • Prezentacija, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari