Odlomak

UVOD

Tema istraživanja se odnosi na razbojništvo u Kantonu Sarajevo. Razbojništvo u ovom kantonu a i u cijeloj državi je u svakodnevnom porastu i predstavlja veliki problem. U rješavanje ovog problema neophodno je uključenje svih, krenuvši od porodica, obrazovnih institucija pa sve do vladajuće strukture. Razbojništvo je krivično djelo gdje počinilac upotrebom sile ili prijetnje protiv neke osobe napada na život i tijelo oduzimajući neku pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. Sila ili prijetnja javlja se kod razbojništva kao sredstva kojima se omogućava oduzimanje tuđe pokretne stvari i zato mora predhoditi oduzimanju. Prijetnja upravljena na lišenej života ili nanošenje tjelesne povrede u budućnosti nije dovoljna za postojanje krivičnog djela razbojništva.

 

 
Formulacija problema:
Razbojništvo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine postaje svakodnevnica.Žrtve su najčešće djeca,tinejdžeri i žene,koji prilikom napada dobijaju teške tjelesne povrede.Pljačkaju se banke,obijaju stanovi,kradu automobili,a na ulici otimaju se mobiteli,torbe i ženski nakit.
U posljednjnih nekoliko godina sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo je sve gora.Problem je vrlo kompleksan u čije rješavanje se moraju uključiti svi akteri društva.Nevini građani stradaju,vlasti ne poduzimaju konkretne mjere u rješavanju ovog problema,razbojnici dobijaju više prostora za svoje manevre.Moramo istaći i da vlasti imaju probleme u rješavanju nedostatka mjesta u zatvorima,zastrašujuća činjenica je da oko 500 osuđenika slobodno se šetaju jer nema mjesta u zatvorima.Najčešći izvršioci djela razbojništva su mladi,zamišljena granica imeđu malodobnih i starijih kriminalaca,pa i žrtava se briše,ali ne i u zakonu.Vilsonovo šetalište je mjesto gdje se najviše događaju razbojništva,tu je zabilježen veliki broj prisilnog oduzimanja mobitela,novca,ženskog nakita itd.

 

 

Osnovni hipotetički stavovi:
Hipotetički stavovi o strukturi problema
Uzroci sve češće pojave razbojništva u Kantonu Sarajevo,a i u cijeloj BiH su sljedeći:

  • Frustrirajuća postratna tranzicija
  • Pad socijalne i ekonomske moći
  • Siromaštvo
  • Nezaposlenost
  • Viktimogeni faktor
  • Slaba zakonska regulativa
  • Nedovoljan broj mjesta u zatvorima

Sve navedeno su glavni uzročnici trenutačne situacije.Bosna i Hercegovina je nedavno izašla iz rata, još uvijek se nalazimo u tranzicijskoj poziciji,velika stopa nezaposlenosti koja predhodi siromaštvu,neefikasan sistem organa gonjenja,sve su to jedni od uzroka trenutačne situacije koja je proizvela ovakvu sigurnosnu situaciju.

 

 

Hipotetički stav o funkciji problema:
Razbojništvo postaje problem današnjice,sa svim svojim elementima i segmentima,krećući se od takozvanih jednostavnih slučajeva oduzimanja torbice,mobitela,i drugih,pa do velikih oružanih pljački banaka,mjenjačnica,benziskih pumpi,u kojima često bude i žrtava.Policija je većinom angažovana na teže slučajve,dok je pretežni interes građana usmjeren na drugi kraj spektra,gdje su građani prepušteni sami sebi,i gdje se sami suočavaju sa razbojništvima na ulicama.
Izražena stopa povećanja problema razbojništva u Bosni i Hercegovini ovisi i o zakonskoj regulativi,zakonodavastvu i pravosuđu,u kojima je nophodno izvršiti izmjene i dopune o pooštravanju sankcija protiv ovakvih počinitelja.

 

 

Hipotetički stav o vezama i odnosima:
Hipotetički stav o vezama i odnosima se odnosi na uzroke i posljedice trenutnog stanja i sigurnosne situacije,koja je usko povezana i sa pozicijom države,njenog odnosa prema problemu,ekonomske moći koji je jedan od ključnih faktora u rješavanju ovog problema.Ekonomska moć države je usko povezana sa svim segmentima,i od nje ovise čitav lanac državog sistema,pa i sigurnosnog sektora koji se suočava sa problemom nedovoljnog ulaganja,takve veze i odnosi proizvode trenutačno stanje sigurnosne situacije.

 

 

Značaj istraživanja
Značaj problema:
Problem razbojništva na ulicima naših gradova predstavlja najveći izazov sigurnosti u budućnosti za našu državu.Svakodnenvno u medijima možemo dobiti informaciju o raznim deliktima kada se radi o ovom kriminalitetu.Ljudi su svjesni činjenice da razbojništvo postaje svakodnevnica,njihov izlazak na ulicu predstavlja veliki izazov,jer nikada ne znaju gdje ih čeka grupa razbojnika.Situacija utiče i na sam kredibilitet države kod turista koji dolaze u naše gradove,jer i oni sami se često nađu u situaciji da ih presretne razbojnik na ulici.Situacija je alarmantna,razbojništvo se svakodnevno povećava,sigurnost na ulicama Kantona Sarajevo na vrlo niskom nivou.

 

 
Značaj istraživanja za problem istraživanja:
Istraživanje ovog problema je od velikog značaja za sve one koji se budu služili njime,problemu koji se naziva razbojništvo treba pristupiti krajnje ozbiljno,i dati svoj doprinos u barem djelimičnom rješenju istog. Ako se nastave ovakve tendencije,razbojništva i razbojnika će biti sve više,budućnost mladih će ovisiti o ”vlastitoj sreći” izlaskom na ulicu, u želji da ne sretnu razbojnika,koji će im za njihov život,i zdravlje,tražiti mobitel,novac,nakit itd.U rješavanju ovog problema moraju se uključiti društvo,vladajuća struktura,građani,nevladine organizacije,i doprinijeti njegovom rješavanju.Neophodna je i velika podrška medija za borbu protiv ovakve vrste kriminala,medij koji imaju veiliki uticaj na razmišljanje stanovništva.Presudnu ulogu u rješavanja ove problematike,može odigrati zakonodavna vlast koja bi kroz zakonsku regulativu pooštrila mjere kažnjavanja izvršiocima ovakvih djela,i bilo bi neophodno krenuti što prije u realizaciju ovih metoda.

 

 

Naučni značaj istraživanja:
Istaživanjem ovog problema djelimično doprinosimo i u njegovom rješenju,prilikom istraživanja stičemo saznanja koja utiču na formiranje mišljenja o ovom problemu,njegovom utjecaju na društvo ka cjelinu,i o mogućim načinima njegovog rješenja.Svi rezultati,posljedice,negativni uticaji,zaključci koji se odnose na ovaj problem mogu poslužiti stručnjacima iz drugih oblasti u njihovom istraživanju,a i korist za buduće generacije koje se mogu služiti ovom problematikom u suočavanju sa istim problemima.

 

 

Društveni značaj:
Društvo problem razbojništva mora shvatiti jednim od najvećih sigurnosnih izazova. Problem se može riješiti samo kontinuiranim,socijalnim i predostrožnim mjerama,koje će upozoriti na važnost ovog problema i uticati na njegovo što brže rješenje.Jedan od načina rješenja ovog problema jeste formiranje koordinacionih tijela koje će se baviti samo ovom problematikom,i saradnja društva,nevladinih organizacija,medija i vladajuće strukture sa organima gonjenja.Pojačane patrole na ulicama,i uvođenje policijskog sata u svim opštinama Kantona Sarajevo,bile bi jedne od preventivnih metoda za suzbijanje razbojništva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese