Odlomak

 

1. Uvod

1.1. Pojam vektora i skalara

Veličine koje su određene samo svojom brojnom vrednošće i odgovarajućom jedinicom su skalarne veličine ili kratko skalari. Skalarne veličine su na primer: dužina, površina, zapremina, temperatura, masa itd.
Veličine koje su određene svojom brojnom vrednošću (intenzitetom), pravcem i smerom nazivaju se vektorske veličine ili kratko vektori. Vektorske veličine su: sila, brzina, ubrzanje, impuls itd.
Vektorske veličine grafički predstavljamo orijentisanim odsečkom prave čija dužina odgovara intezitetu vektora, pravac tog odsečka određuje pravac vektora, a strelica njegov smer.

1.2. Vektori

Vektorske veličine su veličine odeđene sa tri ili više parametara. Najpoznatiji su primeri vezani za geometriju u prostoru gde se vektor određuje pravcem, smerom i intenzitetom, a predstavlja strelicom orijentisanom duž pravca, dužine proporcionalne intenzitetu, a čiji vrh pokazuje smer na zadanom pravcu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese