studenti
Mesto za uspešne studente

Versifikacija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)

Versifikacija
• stih (grč. stikhos – red, vrsta, lat. versus – okretanje, vraćanje pera na novi redak) vs. proza (lat. prosa, prosus – pisati naprijed, do kraja stranice, bez prekida)
• versifikacija:
o tradicionalno vjerovanje – teorija stiha – nauka o tome kako se prave stihovi
o metrika (grč. metron – mjera, metar) – antičko uvjerenje da se stihovi prave prema nekoj stalnoj ,,mjeri’’
• stih se od proze ne razlikuje samo po grafičkom obliku; razlikuje ih poseban ritam
• stalna načela organizacije u najvećem broju stihova – prema kojima se ravnaju pjesnici pojedinih epoha, naroda, pjesničkih škola
• tri versifikacijska sistema:
o kvantitativna (antička, klasična) versifikacija
o silabička versifikacija
o akcenatska (tonska) versifikacija

Kvantitativna versifikacija

• razvila se u staroj Grčkoj, korištena i u latinskoj poeziji; stihovi se pjevali ili govorili tako da su se tačno mogli razlikovati dugi i kratki slogovi
• pravilna izmjena dugih i kratkih slogova – temelj ritmičke organizacije
• mora (lat. mora – zadržavanje, boravak, trajanje) – dužina trajanja izgovora kratkog sloga; mjerna jedinica
• arza (grč. arsis – dizanje) – dugi slog (koji je trajao dvije more)
• teza (grč. thesis – postavljanje, spuštanje, polaganje noge na tlo) – kratki slog
• stopa – osnovna ritmičko-melodijska jedinica, koja se sastojala od dva ili više slogova raspoređenih u nekim stalnim odnosima dugih i kratkih slogova (tridesetak vrsta stopa) – pirihij, trohej, jamb, spondej, daktil…
• iktus (’) – ritmički udar koji je najčešće padao na prvi dugi slog u stopi
• prema broju i vrsti stopa – određivane su vrste stihova (trimetar – stih od tri stope, tetrametar – stih od četiri stope, pentametar – stih od pet stopa, heksametar – stih od šest stopa, najpoznatiji stih – njime napisani poznati epovi Ilijada, Odiseja, Vergilijeva Eneida …)
o elegijski distih – antički heksametar vezan sa pentametrom u dvostih
• strofa (grč. strophe – okretanje u plesu, kasnije i riječi koje su se pri tom izgovarale) – nastala povezivanjem stihova u veće cjeline – alkejska strofa, safička strofa
Silabička i akcenatska versifikacija
• nova načela od srednjeg vijeka:
o načelo istog broja slogova u svakom stihu
o načelo pravilne izmjene naglašenih i nenaglašenih slogova
• broj slogova u stihu presudan za stvaranje stihova (lat. syllaba – slog) – silabički sistem versifikacije – vrste stihova razlikuje prema broju slogova – šesterac, osmerac, deseterac, jedanaesterac, dvanaesterac
• rima – glasovno podudaranje na kraju stiha – potpomaze ritmičku organizaciju, označava kraj stiha, istovremeno povezuje taj stih sa drugim stihovima, stvara zvučne efekte povezujujci riječi sličnog zvuka, stvara melodioznost
• vrste rima:
o parna rima – vezuje dva uzastopna stiha, aa bb cc
o ukrštena rima – dolazi naizmjenično u stihovima, abab
o obgrljena rima – abba
o nagomilana rima – kada se jedna rima ponavlja u više stihova, aaa aaaa
o isprekidana rima – kada nema čvrste sheme, abcb abcdacd

• prava/pravilna rima – podudaraju se naglašeni glasovi i svi glasovi koji slijede iza naglašenih (srama-jama, zvono-ono)
• čista rima – podudaraju se i vrste naglasaka (trava-glava)
• nečista rima – ne podudaraju se svi naglasci ili svi suglasnici (trava-krava)
• neprava rima – glasovno podudaranje počinje iza naglašenog sloga (igrahu-lomljahu)
• bogata rima – podudaraju se i glasovi ispred naglašenog (bludnica-ludnica)
• muška rima – kada se u rimi podudara jedan slog (put-skut)
• ženska rima – ako se podudaraju po dva sloga (vrana-rana)
• srednja/dječija/daktilska rima – ako se podudaraju tri sloga (sudnica-ludnica)

• cezura (lat. caesura – usjek) – stalna granica među riječima iza nekog sloga, dijeli stih na dva ili više dijelova
• za stih od bitne važnosti pravilnost u izmjeni naglašenih i nenaglašenih slogova – akcenatski/tonski sistem versifikacije – uzima u obzir broj i raspored naglasaka u stihu – stihovi se ne dijele na stope nego na akcenatske mjere (akcenatske jedinice, taktove)
• akcenatska jedinica/mjera/takt – raspon od početka jednog ritmičkog signala do drugog
• uzmah/predudar – nenaglašeni slog koji se ponekada nađe ispred prvog naglašenog sloga u stihu
• akcenatska stopa – skup slogova koje ritmički vežemo uz jedan naglasak
• opkoračenje (franc. enjambment) – nastaje kada se sintaktička cjelina razbija stihom, tj. kada nekoliko riječi iste rečenice prelazi u drugi stih
• prebacivanje (franc. rejet) – kada se u drugi stih prenosi samo jedna riječ
• pjesma je stihična kada se sastoji od stihova koji se ređaju jedan iza drugoga
• pjesma je strofična ako su stihovi podijeljeni u neke veće grupe koje su međusobno razdijeljene grafičkim oblikom

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.