Odlomak

Osiguranje života proveren je i prihvaćen oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama Evrope i sveta. Pri opisivanju načina života, uobičajeno je koristiti reči kao što su dinamičan i nepredvidljiv.

U suprotnosti sa našim načinom života jedna je od temeljnih ljudskih potreba, upravo je potreba za sigurnošću i stabilnoću. Miran san i sigurnost svako pokušava ostvariti na svoj način. Životno osiguranje je način štednje jer se po isteku osiguranog perioda isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari