Odlomak

Uvod

Pojam akcije (share, stock) poznat je jos od XVI veka. Smatra se daje prvo korišćen u Engleskoj, i to da bi označio udeo u finansiranju dugih plovidbi trgovačkog karaktera (Indija, Kina itd. ). Po povratku sa takvih puteva profit koji bi se ostvario prodajom donesene robe djelio se prema udelu, nešto kasnije akcija dobija drugo značenje. Sa razvitkom proizvodnje od zanatske preko manufakturne pa sve do industrijske razvijala se i dobijala na značaju i akcija. Potreba za širenjem posla i uvođenjem novih mašina zahtevala je velika finansijska sredstva. Ta finansijska sredstva mogla su biti pronađena jedino u vidu kredita, ali uslovi kreditiranja nisu uvek tako povoljni, pa se morao pronaći drugi izvor dugoročnog finansiranja. Zato su se odlučivali na varijantu zajedničkog ulaganja i stvaranja akcionarskih društava. Tako organizovane kompanije imaju svoje prednosti, jer su u stanju da mobilišu veći kapital, ali i rizik pojedinca je manji jer za poslovanje odgovara visinom svoga uloga, ali ne i svojom ličnom imovinom. Kako kod partnera kao po pravilu brzo dode do konflikta, tako su se pojedini akcionari odlučivali da prodaju svoje udele. To bi mogao biti jedan od scenarija začetka sekundarnog tržišta akcijama. Pisati o akcijama, a ne spomenuti berze bilo bi nemoguće. Berze su mesta na kojima se pored ostalog trguje i akcijama, međutim one su nastale mnogo pre akcija.

 

 

1. Pojam i karakteristike akcija

Postoje brojne vrste hartija od vrednosti medutim ako posmatramo dugoročne hartije od vrednosti osnovna podela je na akcije i obveznice. Akcije se u ovoj podeli smatraju vlasničkim a obveznice dužničkim (dugovnim, kreditnim) hartijama od vrednosti. Razlike se takode vide i u prinosu od ovih hartija od vrednosti, dok dividenda kao prinos od akcija nije izvesna i emitent nema pravne obaveze da je isplati, dotle kamata kao prinos na obveznicu je izvesna, jer u krajnjem slučaju vlasnik obveznice moze traziti pokretanje postupka likvidacije i stečaja ako emitent ne ispuni obaveze po osnovu kamate ili glavnice. Akcija u suštini predstavlja potvrdu o vlasništvu nad uloženim sredstvima u kompaniju koja emituje akcije. Kompanije koje emituju akcije su akcionarska društva, a njihovi vlasnici su svi oni koji poseduju akcije te kompanije . Kompanije emituju akcije iz dva osnovna razloga, da bi prikupila odredena finansijska sredstva i da bi izvršila distribuciju vlasništva, ali i rizika. Svaka akcija ima svoju nominalnu vrednost, i ona služi kao obračunska kategorija, da bi se izračunao srazmeran udeo akcionara u vlasništvu kompanije, moguće je da akcija nema izričito utvrđenu nominalnu vrednost, ali se u tom slučaju udeli izračunavaju podelom kapitala na ukupan broj emitovanih akcija.
Akcija nema vremenskog ograničenja i ona je vezana za sudbinu preduzeća, dok je ono poslovno aktivno akcija je vazeća. Dividenda nije jedini profit koji mozemo ostvariti ako posedujemo akcije, povećanje tržišne cene akcije naziva se kapitalni dobitak i on je danas značajniji za vlasnike akcija. Cena akcija može da padne ispod cene po kojoj smo kupili akciju i onda je u pitanju kapitalni gubitak. Investiranje u akcije je isplativ ali i rizičan posao, zato kupci akcija koriste usluge firmi koje se bave procenom rizika i trzisne vrednosti akcija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari