Odlomak

Analiza ekološkog rizika je sastavni element procesa donošenja ekoloških odluka.
Donosioci ekoloških odluka moraju prvo identifikovati sve rizike i oceniti
mogućnost negativnih uticaja na životnu sredinu.
Na toj osnovi biće omogućen izbor najpodesnijeg pravca akcije za smanjenje rizika. Realno, ne mogu svi ekološki rizici biti eliminisani.
Zbog toga je važno da donosioci ekoloških odluka odrede koliki je taj nivo rizika kojii bi društvo moglo da toleriše.
Neophodno je odrediti prihvatljiv nivo rizika. Sa stanovišta ekološke ekonomije, upravljanje ekološkim rizikom trebalo bi bazirati na
analizi troškova i koristi (cost – benefit analysis) sa smanjenjem ekoloških šteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese