Odlomak

Uvod
Ovaj izum je pokretna platforma koja se pokreće eliptičnim pokretima stopala i uzajamnim pokretima ruku. O ovom izumu se ovde govori i o kao “eliptičnom putniku”, pored toga se može koristiti sam za vežbanje, treniranje, prevoz, rekreaciju, ili se mogu kombinovat navedene mogućnosti.
Ovaj uređaj ili sprava daje odlične mogućnosti za vežbanje, po mogućstvu i gornjeg dela tela i donjeg, da nosi težinu korisnika dok vežba bez opterećenja; sprava koja može da se prenosi ili da se koristi za rekreaciju, i koja će biti dostupna svima. Ovaj izum o kome govorimo zadovoljava kriterijume jer je u pitanju stabilna pokretna sprava koja se pokreće zahvaljujući pokretima korisnika i vrlo lako je mogu koristiti osobe najrazličitijih fizičkih sposobnosti.

 

 

 

Opis tehničkog rešenja

Kostur (20) se sastoji od uzdužnog u osnovi horizontalno postavljenog dela (25) , poprečnog dela (30) takođe postavljenog horizontalno i od vertikalnog dela (35). Poprečni deo kostura (30) je spojen sa prednjim krajem uzdužnog dela (25). Ove komponente mogu biti fiksirane jedna za drugu tako da je omogućeno da se uzdužni deo (25) rotira unutar poprečnog dela (30) i tako utiče na sistem za skretanje, kao što će kasnije biti opisano
Uzdužni deo kostura može da sadrži račvastu cev (27) na koju je zadnji točak (50) pričvršćen. Alternativno zadnji deo uzdužnog dela može da ima samo jedan kraj cevi za koji je zadnji točak (50) pričvršćen. Ova cev može biti dodatak od glavnog dela uzdužnog dela kostura i da tako zadnji točak bude smešten ispod vozača (što nije neophodno jer je ova verzija samostalna sprava, nezavisno od toga da li je zvezdast deo točka koplanaran sa longitudinalnom osom kostura (25) ). Prednji točkovi su pričvršćeni i na jednom i na drugom kraju poprečnog dela uz pomoć odgovarajućih rotacionih spojnica poznatih u ovoj oblasti rada.
Ova slika prikazuje jedan primer delova koji postolje za stopala (84) čine podesivim. Na ovom nacrtu, pedala (80) se sastoji od zubaca (85). Postolje za stopala (84) ima pokretač ekscentriteta (86) koji ima delove za pričvršćivanje (na primer sam zavrtanj) tako da vozač može da podesi postolje za stopalo (84) u željenu poziciju povlačeći ga duž zubaca (85) , i pričvršćujući pokretač ekscentriteta (86) do željenog stepena. Menjanjem pozicije postolja za stopalo (84) , vozač menja vertikalni oblik eliptične putanje koju pravi okretanjem pedala, dok vozi prevozno sredstvo (10) , i na taj način vozač može da podesi podizanje stopala do željene visine za svaki obrtaj.
Kao što se može primetiti, obe ručice (90) na vrhu imaju držace (92). Dužina gornjih delova ručica (90) može da se podešava vreme i da se menja dužina kretanja držača (92).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese