Odlomak

U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji, stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica. Poznate su dvije osnovne bilansne teorije: dinamička i statička.

Dinamička ukazuje da bilans postoji u svakom momentu, a statička se vezuje za određenu formu u okviru koje se iskazuju bilansne pozicije na određeni dan.

Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine, kapitala i obaveza na dan sastavljanja bilansa.
Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji prikazuje bilansnu imovinu i kapital i način investiranja (ulaganja) kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Računovodstvo Prof. dr Zoran Babić
  • Školska godina: Prof. dr Zoran Babić
  • Seminarski radovi, Skripte, Bankarstvo/Finansije, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari