Odlomak

Fizičko – hemijske osobine

 • Molekulska formula – NaOH
 • Molarna masa -39.9971 g/mol
 • Bez mirisa
 • Agregatno stanje – bela kristalna supstanca
 • Brzo apsorbuje vlagu i ugljen–dioksid iz vazduha.
 • U vodi se lako rastvara uz izdvajanje znatne količine toplote
 • Natrijum hidroksid( kaustična, masna, kamena soda) je bela, neprovidna kristalna masa.
 • Topi se na 318,4°C
 • Ima gustinu 2,13 g/cm3
 • Tačka ključanja 1390°C (1663 K)
 • nalazi se u obliku komada, listića ili štapića
 • Spada u vrlo higroskopne supstance, a vezuje i ugljen- dioksid gradeći natrijum karbonat.

2NaOH + CO2= Na2CO3 + H2O

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari