Odlomak

Po osnivanju preduzeća potrebno je obezbediti finansiranje tekućeg poslovanja, a posebno obezbediti obrtna sredstva, solventnost (sposobnost plaćanja svih dospelih obaveza) i rentabilnost (sposobnost zarađivanja). Preduzeće treba da obezbedi svoj neprestani razvoj, kako bi opstalo na tržištu na kome vlada oštra konkurencija. Ovaj razvoj se može obezbediti novim ulaganjima.

Sve poslovne odluke preduzeća imaju finansijske implikacije na bilans stanja i bilans uspeha preduzeća. Tako npr. ako se preduzeće odluči da kupi akcije, time u bilansu stanja smanjuje novac a povećava imovinu. Isto tako, kada preduzeće odluči da poveća proizvodnju, time u bilansu uspeha povećava troškove, ali uvećava i prihode od prodaje roba.

Sve faze poslovnog procesa preduzeća (proizvodnja, prodaja, nabavka, finansiranje) treba posmatrati sa finansijskog aspekta. Svi oblici imovine preduzeća predstavljaju novčani potencijal, pošto se ona prodajom  može pretvoriti u novac.

Sva imovina i izvori finansiranja, prihodi i rashodi (finansijski rezultat) i novčani tokovi preduzeća iskazuju se i prate novčano. Zarade zaposlenih, porezi i doprinosi, dividende i druge obaveze isplaćuju se u novcu. U vezi sa tim, može se zaključiti da je preduzeće finansijski sistem čiji krvotok čine novčani i robni tokovi. Robni tokovi u stvari predstavljaju novčane tokove transformisane u nenovčane.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • Finansijsko poslovanje /
  • Školska godina: 2008
  • Diplomski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Srem. Kamenica,  UNIVERZITET EDUCONS - Fakultet za uslužni biznis  

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese