Odlomak

Informacione tehnologije kreiraju standarde u poslovanju hartijama od vrednosti i novčanim tokovima, odnosno transakcijama. Učesnici na finansijskom tržištu, primenjuju savremene tehnologije i obezbezbeñuju transparentnost podataka, permanentno smanjujući troškove poslovanja. Bankarski sektor se suočava sa velikim brojem konkurenata, posebno meñu nefinansijskim institucijama, tako da nastoji da zadrži svoje i pridobije nove klijente, pružajući im nove proizvode i mogućnosti efikasnog trgovanja. Globalizacija finansijskih tržišta učinila je sve svetske berze dostupnim svim zainteresovanim institucionalnim i individualnim investitorima i omogućila trgovanje sa bilo kog mesta u svetu u bilo koje vreme. Brokersko dilerska društva su implemtacijom savremenih informacionih tehnologija razvila automatizovan sistem za trgovanje finansijskim instrumentima, uključujući i programsku trgovinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Finansijska tržišta i institucije -
  • Školska godina: 2022
  • Naučni radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese