Odlomak

Upravljanje otpadom u novije vrijeme, predstavlja osnovni input za realizaciju i proizvodnju određenih proizvoda ili dodatne enrgije.

Zemlje zapadne Evrope sve više pažnje posvećuju količinskim vrijednostima, načinu odlaganja kao i samom prikupljanju otpada. U posljenjih nekoliko godina, pojedine zapadnoevropske države uvoze čvrsti otpad u cilju njegovog iskorištavanja. Upoređujući navedeno sa stvarnim stanjem kako u Bosni i Hercegovoni tako i u regiji srednje Bosne, javlja se tvrdnja o prekomjernom izdvajanju finansijskih sredstava pri realizaciji prikupljanja, odvoza i deponovonja otpada. Mnogi nedostatci vezani za datu problematiku vežu se od zakonskih procedura, strukture preduzeća pa sve do krajnjeg korisnika.

Komunalna preduzeća u srednjoj Bosni imaju velike finansijske probleme pri realizaciji prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada.

Sav prikupljeni otpad iz srednje Bosne, odvozi se na Regionalnu deponiju “Mošćanica” d.o.o. Zenica. Ukupne količine preuzetog otpada na deponiji Mošćanica zadnjih nekoliko godina konstantno se povećava. Općine Gornji Vakuf – Uskoplje, Bugojno i Jajce su u aprilu 2011.godine spotpisale sporazum o zajedničkoj saradnju a Općina Vitez tek 2013.godine. Ukupne količine preuzetog otpada na deponiji Mošćanica zadnjih nekoliko godina konstantno se povećava.

Samim povećanjem otpada, povećavaju se i troškovi prikupljanja, odvoza i deponovanja, što komunalna preduzeća dovode u ekonomski neodrživ položaj. Izuzetak od njih je preduzeće “ALBA Zenica ” d.o.o. Zenica, koje je nastalo putem strane direktne investicije (SDI). Savremeni načini upravljanja otpadom, kao i proces preuzimanja i deponovanja komunalnog otpada, Zeničko komunalno preduzeće čini održivim. Problem održivosti komunalnih preduzeća jeste i cijena usluge, kao i naplata potraživanja kako od pravnih tako i od fizičkih lica odnosno građana. Nedovoljna posvećenost ovoj problematici, neadetekvatna ulaganja, kao i način poslovanja komunalnih preduzeća, vode ka poslovanju sa iskazanim gubitcima.

Savremeni načini upravljanja otpadom, dovode do poboljšanja poslovanja komunalnih preduzeća, te u nekoj budućnosti i do opravdanog smanjenja cijene komunalnih usluga i troškova građanstva. Jedan od značajnijih uticaja savremenih načina upravljanja otpadom jeste i pozitivan uticaj na smanjenje zagađenosti kao i smanjenja zemljišta neophodnog za regionalnu deponiju. Značajnu korist efikasnijim upravljanjem otpadom imala bi komunalna preduzeća, kao i cijela zajednica. Većina otpada koji završi na regionalnoj deponiji, može se iskoristiti za daljnju upotrebu.

1.1.Problem, predmet i objekt istraživanja

Problem istraživanja u ovom radu je primjena adekvatnog i pravilnog upravljanja otpadom, koje može doprinijeti razvoju preduzeća, unapređenju razvoja ekologije te efikasnijem trošenju resursa. Predmet istraživanja ovog magistarskog rada bavi se analizom finansijskog poslovanja komunalnih preduzeća kojima je osnovna djelatnost prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada te analizom trenutnog stanja upravljanja otpadom u BiH. Objekt istraživanja su finansijsko poslovanje navedenih preduzeća, količinski pokazatelji kao i načini implementacije procedura i propisa upravljanja otpadom.

1.2.Glavna hipoteza i pomoćne hipoteze

Javna komunalna preduzeća svojim pokazateljima uspješnosti poslovanja, daju pravu sliku trenutnog stanja upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Zakoni, odluke, pravilnici i procedure komunalnog reda, komunalne djelatnosti, upućeni su ka izvršenju obaveza od strana davaoca usluga. S druge strane, korisnici usluga zakonima su obavezni plaćati sve izvršene usluge, međutim najveći problem pri naplati obaveza, predstavlja slabo finansijsko stanje korisnika kao i izbjegavnje odgovornosti. Upravljanje otpadom u 21. vijeku, predstavlja novi i savremeni input za realizaciju i proizvodnju određenih poizvoida ili dodatne enrgije.

Sakupljanje otpada u većim količinama bez razdvajanja utiče na slijedeće: ugrožava zdravlje ljudi, izaziva rizik onečišćenja voda, zraka, tla, kao i ugrožavanje prirodnih životnih uslova kako za ljude tako i za biljke i životinje, narušavanje održivog korištenja vode ili tla, onečišćavanje okoliša više od održivog, izaziva opasnost od eksplozije ili požara, prekomjerna buka, razmnožavanje ili uzročnik raznih bolesti, narušavanje reda i sigurnosti kao i izgleda određenog područja. Navedeni uticaji većih količina otpada su samo jedan dio prikaza stvarnog stanja u Srednjoj Bosni. Prekomjerne količine nerazdvojenog komunalnog otpada utiču negativno i na komunalna preduzeća i na regiju u cjelini. Adekvatno korištenje savremenih metoda upravljanja otpadom dovodi do poboljšanja života stanovništva i poslovanja preduzeća. Najznačajnije metode savremenog upravljanja otpadom su slijedeće:

  • Smanjenje količine otpada – pravilna upotreba i načini korištenja osnovnih kao i luksuznih proizvoda za zadovoljenje životnih potreba,
  • Razdvajanje otpada – predstavlja fizičko odvajanje vrste otpada,
  • Recikliranje otpada – izvajanje i ponovno korištenje određene vrste otpadnog materijala,
  • Spaljivanje otpada – sagorijevanje određene vrste otpadnog materijala radi proizvodnje energije.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese