Odlomak

UVOD

Prisustvo države u privredi je postojalo oduvijek, pa je samim tim postojala i težnja ekonomske slobode, odnosno nemješanje države u privredu. Ovdje važno mjesto zauzima Adam Smit koji u svome djelu «Istraživanje prirode i uzroka bogastva naroda», smatra da će opšti interesi biti najbolje ostvareni ako budu prepušteni slobodnom djelovanju, bez mješanja bilo kakvog stranog autoriteta. Međutim Kejns je smatrao da je potrebno nešto i žrtvovati od induvidualnih sloboda da bi privreda u cjelini bolje funkcionisala. On smatra da država zavisno od situacije treba poduzimati određene mjere u privredi.
Jačanje uloge države u društvu ima svoje prelazne etape:

1. Velika svjetska ekonomska kriza 1929.god. (period ”Kejnzijanske revolucije”),
2. period posle II svjetskog rata i
3. period III tehnološke revolucije.

Bitni faktori ekonomskog života razvijenih zemalja su:

  • Krupne korporacije;
  • Organizovani sindikati i
  • Država.

 

 

 

RAZVOJ I NASTANAK

U ekonomskoj teoriji već krajem prošlog, a naručito u prvoj polovini XX vjeka, počinju sve više preovladavati teorije o potrebi i nužnosti državnog intervencionizma u privredi. Razvojem kapitalizma, odnosno njegovim postepenim prelaskom u drugu i posljednju fazu, u fazu monopolističkog kapitalizma ili ekonomskog imperijalizma, sve češće dolazi do pojava krize i depresija, do hiperprodukcije raznih vrsta robe, do masovne nezaposlenosti. U procesu reprodukcije ukupnog društvenog kapitala ovo je dovelo do velikih i nepremostivih teškoća koje su se ispoljile naručito posle prvog svjetskog rata i posbno u vezi sa velikom ekonomskom krizom, koja se javila u periodu od 1929. do 1933.godine. U depresiji 1929.god. došlo je, npr. u privredi SAD do ogromnog pada u investicijama fiksnog kapitala (izgradnja i oprema). Privatna izgradnja pala je od 7 milijardi iz 1929. na svega 1,7 milijardi u 1932. godini, dok su izdaci za proizvodnu opremu pali od 6,4 milijarde na 1,8 milijardi. Ukupan pad iznosio je od 14,2 na 3,5 milijardi. Taj pad praćen je i velikim investicijama u zalihe koje su izazvane oštrim padomukupnog volumena realizacije. Među mnogobrojnim teoretičarima se u savremenoj buržoaskoj ekonomskoj nauci mnogo manje diskutuje i postavlja pitanje: da li država uopšte treba da interveniše u privredi, sve se više diskutuje i tretira problem: koliko i do koje mjere država treba da se mješa u pitanje privrede, kolika treba da bude visina i kakva da bude suština i karakter ove investicije. Prema ovim teorijama država treba , pored posrednih oblika uticanja na razvoj privrede koji su praktikovani i ranije (poreska, kreditna i finansiska politika) da i neposredno utiče na razvoj politike.

 

 

 

SPECIFIČNOSTI, SLABOSTI I NEDOSTACI EKONOMSKIH FUNKCIJA DRŽAVE

Specifičnosti vršenja ekonomske funkcije

  • Saglasnost postoji oko najvažnijeg zadatka države da obezbjedi pravni poredak kojim se štite osnovne institucije i pravila ponašanja u tržišnoj privredi i garantuje svojinu i ugovor za sve ekonomske učesnike.
  • Funkcije se vrše suštinski različito u odnodu na način kako to čine induvidualni ekonomski učesnici kroz tržišni mehanizam.
  • U slučaju EFD odluke se donose putem javnog izbora i kolektivnog odlučivanja i to kroz parlamentarne glasačke i ostale javne procedure.
  • Legitimitet javne funkcije proizilazi, neposredno ili posredno, iz izbornog procesa, a odgovornost za valjano vršenje funkcije, posredno ili neposredno, prema samom biračkom tijelu.
  • Država jedina raspolaže pravom da prisilno sprovede svoje odluke.

 

 

 

Slabosti i nedostaci ostvarivanja ekonomske funkcije države

1. problem nedovoljne informisanosti
2. postoji ograničena mogućnost kontrole i uticaja na reagovanje na aktivnosti države (npr. Zakon o zaštiti zakupaca stanova)
3. ograničena kontrola nad državnom birokratijom
4. ograničenost političkoh procesa odlučivanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari