Odlomak

ZADATAK: 1 Poprečni presek nadzemnog voda prikazan je na slici. Fazni provodnici su izvedeni
sa dva Al-Fe užeta prečnika d=26mm, kod kojih je re=0,9r. Rastojanje između provodnika jedne
faze je Ds=0,4m. Zaštitni provodnici izvedeni su izvedeni sa Al-Fe užetom prečnika dz=16mm, kod
kojih je rez=0,85rz. Odrediti pogonske i nulte podužne parametre voda.
Rešenje:
Da bi se mogli sprovoditi proračuni i analize razlitčitih radnih stanja i kvarova u EES-u, svi
elementi EES-a se predstavljaju matematičkim modelima, odnosno zamenskim šemama koje mogu
biti manje ili više složene u zavisnosti od toga kakve se analize sprovode. Da bi se sastavila
zamenska šema nekog elementa EES-a neophodno je poznavati parametre koji karakterišu taj
element.
Nadzemni vod, s obzirom na njegove dimenzije, se obično opisuje podužnim parametrima, a to
su njegova otpornost, induktivnost i kapacitivnost, koji se svode na jedinicu dužine voda (obično na
1 km ili 100 km).
Razlikuju se pogonski i nulti parametri voda:
Pogonski parametri voda odgovaraju pretpostavci da je vod priključen na simetričan
trofazan prostoperiodičan sistem napona i da kroz fazne provodnike teku prostoperiodične
simetrične trofazne struje. Treba primetiti da je pri ovakvim uslovima zbir faznih struja nula.
Nulti parametri voda odgovaraju eksitaciji voda nultim komponentinim sistemom
napona i struja, odnosno, nulti parametri voda odgovaraju pretpostavci da je na sve fazne
provodnike priključen isti prostoperiodični napon i da kroz sve fazne provodnike teku
jednovremene prostoperiodične struje iste amplitude. Pri nultoj eksitaciji voda mora
postojati povratni put faznih struja, jer je njihov zbir različit od nule (jednak je trostrukoj
vrednosti fazne struje). Fizički taj povratni put je zemlja.
U konkretnom zadatku dat je tipičan 400kV koji se koristi u EES-u Srbije. Na slici 1.1 prikazan
je detalj 400kV dalekovoda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese